Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Giang đưa TBA 110kV Đình Trám, Cầu Gồ vào vận hành theo chế độ thao tác xa có người giám sát tại chỗ

Kể từ 00h00 ngày 10/11/2021, Công ty Điện lực Bắc Giang chính thức đưa 02 TBA 110kV Đình Trám (E7.7), Cầu Gồ (E7.9) vào vận hành theo chế độ thao tác xa có người giám sát tại chỗ.

TBA 110 kV Cầu Gồ đưa vào vận hành theo chế độ thao tác xa có người giám sát tại chỗ

Trước khi vận hành theo chế độ thao tác xa có người giám sát tại chỗ, 02 TBA đã được đầu tư cải tạo mạch nhị thứ, hệ thống Camera, PCCC… theo tiêu chí không người trực (KNT), hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, vận hành ổn định tin cậy, tuân thủ đúng các quy định hiện hành về yêu cầu kỹ thuật đối với Trung tâm Điều khiển và TBA KNT. Công ty đã hoàn thiện nhân sự, đào tạo và thành lập các Tổ thao tác lưu động để phục vụ khi kiểm tra và thao tác tại chỗ. Đồng thời đã tổ chức phổ biến cho các nhân viên Tổ thao tác lưu động và nhân viên Trung tâm Điều khiển xa học tập các quy trình vận hành thiết bị và quy trình phối hợp vận hành giữa Công ty Điện lực Bắc Giang và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1).

 

 
Điều độ viên, Trưởng kíp thao tác xa các thiết bị qua hệ thống SCADA

Việc đưa 02 TBA 110 kV Đình Trám (E7.7), Cầu Gồ (E7.9) từ chế độ vận hành truyền thống sang chế độ vận hành thao tác xa có người giám sát tại chỗ đã góp phần thực hiện công cuộc số hóa, xây dựng lưới điện thông minh theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, giảm thời gian và thao tác xử lý sự cố, nâng cao năng suất và độ tin cậy, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục./.    Thân Đức Tài – TTĐKX, PC Bắc Giang

;