Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Kạn hoàn thành công tác đầu tư xây dựng chống quá tải lưới điện năm 2022

Hằng năm, Công ty Điện lực Bắc Kạn luôn quan tâm đầu tư cải tạo, phát triển và nâng cao chất lượng lưới điện để đảm bảo khả năng cấp điện ổn định phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Theo đó, nhằm kịp thời chống quá tải lưới điện trước mùa nắng nóng năm 2022, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã xây dựng phương án trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt, danh mục kế hoạch từ giữa năm 2021 và được giao 09 danh mục công trình với tổng mức đầu tư gần 56 tỷ đồng, với qui mô chính là cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện các khu vực có tổn thất điện năng cao.

Ngay sau khi được Tổng công ty giao danh mục, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng (GPMB); Chủ động phối hợp cùng đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm tra, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án; Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, xây lắp theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Trong đó việc tổ chức GPMB bằng cho dự án được Công ty Điện lực Bắc Kạn chú trọng thực hiện sớm. 

Hình ảnh thi công  lắp đặt dao cắt có tải LBS
Hình ảnh thi công lắp đặt dao cắt có tải LBS

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB cho dự án, Công ty đã cùng các Điện lực chủ động phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương các cấp giải quyết những vướng mắc khó khăn, tăng cường tuyên truyền đến nhân dân để hiểu rõ chủ trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ủng hộ việc xây dựng các công trình điện vì mục tiêu, lợi ích chung của toàn xã hội, đảm bảo mặt bằng thi công cho các dự án. Cùng với đó Công ty cũng đã yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết, bố trí máy móc, nhân sự phù hợp với kế hoạch thi công hằng tuần báo cáo đơn vị quản lý dự án theo đúng quy định.

Ông Ngô Văn Gia, Phó Giám đốc PC Bắc Kạn cho biết: Để tăng cường công tác tổ chức thực hiện, quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng, Công ty Điện lực Bắc Kạn giao các Điện lực trực tiếp giám sát thi công và cập nhật hình ảnh thi công của dự án lên phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS. Đến nay, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã thực hiện hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng năm 2022, cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện với quy mô: Xây dựng mới 32.9km đường dây trung áp, 22 trạm biến áp với tổng công suất 3,325kVA, 22,9km đường dây hạ áp; 02 trạm cắt recloser và 12 trạm cắt LBS, đóng điện đúng tiến độ, thực hiện triển khai san tải chuyển lưới kịp thời.

Với sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, CBCNV PC Bắc Kạn, các công trình hoàn thành đưa vào vận hành sẽ đảm bảo các mục tiêu: Chống quá tải lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho các phụ tải; Lưới điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy; Giảm bán kính cấp điện, đáp ứng các nhu cầu phụ tải; Giảm tổn thất điện năng; Đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng trong mùa nắng nóng sắp tới, phục vụ đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Thanh Huyền – PC Bắc Kạn