Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Ninh đóng điện thành công các xuất tuyến 22kV lộ 471, 473 trạm biến áp 110kV Tiên Du (E27.31)

Vừa qua, dự án đầu tư xây dựng “Xây dựng các xuất tuyến 22kV sau trạm biến áp 110kV Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 6,1 tỷ đồng, Công ty Điện lực Bắc Ninh làm đại diện chủ đầu tư, đã được nghiệm thu, đóng điện hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác sử dụng hiệu quả.   

Sau thời gian xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng số 10 (là Nhà thầu thi công) và các đơn vị chức năng liên quan đã tổ chức đấu nối, hiệu chỉnh, nghiệm thu và đóng điện thành công tất cả hai xuất tuyến 22kV sau Trạm biến áp (TBA) 110kV Tiên Du. 

đongientiendu - Bài Trạm biến áp 110kV Tiên Du (1x63MVA-115/38,5/23kV)

Trước đó, vào ngày 05 tháng 6 năm 2022, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban quản lý dự án Lưới điện, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 110kV Tiên Du (1x63.000kVA-115/38,5/23kV). Các xuất tuyến trung thế 22kV sau TBA 110kV Tiên Du mới được đưa vào vận hành, khai thác và sử dụng sẽ góp phần khai thác hiệu quả công suất các máy biến áp T1- TBA 110kV Tiên Du, san tải cho máy biến áp T1 TBA 110kV Phù Chẩn (E27.8), giảm tải cho máy biến T2 TBA 110kV Tiên Sơn (E27.1) và tạo mạch vòng liên kết giữa các đường dây 22kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện liên tục, ổn định cho khu vực huyện Tiên Du và một số vùng lân cận. Theo đó đường dây 22kV 471-E27.31 (Tiên Du) được kết nối mạch vòng với đường dây 481-E27.26 (Đại Đồng Hoàn Sơn) và đường dây 483-E27.8 (Phù Chẩn), đường dây 473-E27.31 (Tiên Du) được kết nối mạch vòng với đường dây 478-E27.1 (Tiên Sơn). Qua đó, sẽ tạo mạch vòng liên kết với các đường dây điện 22kV hiện hữu nhằm đảm bảo cấp điện theo tiêu chí N-1, tạo phương thức cấp điện linh hoạt, đồng thời giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các thành phần phụ tải của huyện Tiên Du và một số vùng lân cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội hiện tại và trong tương lai của huyện Tiên Du.

Hà Tới - PC Bắc Ninh