Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Ninh đóng điện thành công dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Yên Phong 4 (E27.27)

Ngày 29/6/2022, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban quản lý dự án Lưới điện và nhà thầu thi công tiến hành nghiệm thu, đóng điện dự án Lắp đặt máy biến áp (MBA) T2 trạm biến áp (TBA) 110kV Yên Phong 4 (63.000kVA- 115/38,5/23kV) nhằm chống quá tải khu vực huyện Yên Phong và một số vùng lân cận tỉnh Bắc Ninh.

MBA T4 YP Bài TBA 110kV Yên Phong 4 (2x63.000kVA-115/38,5/23kV)

Hiện tại, Trạm biến áp 110kV Yên Phong 4 có 01 máy biến áp: T1 (63000kVA- 115/38,5/23kV) có 07 lộ xuất tuyến 22kV và 02 lộ xuất tuyến 35kV đang vận hành với công suất trên 50 MW cơ bản đáp ứng một phần cho nhu cầu sử dụng điện của khu vực huyện Yên Phong và một phần phụ tải lân cận. Tuy nhiên, trong thời gian tới phụ tải của Khu Công Nghiệp Yên Phong mở rộng sẽ đi vào hoạt động, đặc biệt là phụ tải các doanh nghiệp của các Quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…. Từ nay đến cuối năm 2022 và các năm tiếp theo dự kiến phụ tải khu vực này sẽ đi vào hoạt động, do đó MBA T1 trạm biến áp 110kV Yên Phong 4 sẽ quá tải công suất cấp điện cho các phụ tải. Do vậy, việc lắp đặt MBA T2 Trạm biến áp 110kV Yên Phong 4 là rất cần thiết nhằm bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định cho các phụ tải.

Thừa ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 29/6/2022 Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban quản lý dự án Lưới điện và các nhà thầu liên quan đã tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công lắp đặt máy biến áp số 2 (63.000kVA- 115/38,5/23kV) trạm biến áp 110kV Yên Phong 4 để cấp điện cho các phụ tải thuộc Khu Công nghiệp Yên Phong mở rộng và phụ tải khu vực lân cận. 

Sự việc trên đã thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của ngành điện từ trung ương đến địa phương, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các Khu công nghiệp tập trung, đặc biệt là Khu Công nghiệp Yên Phong mở rộng để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển hơn nữa.

Hà Tới - PC Bắc Ninh