Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Ninh nghiệm thu, đóng điện dự án đầu tư xây dựng Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Đại Kim (E27.29)

Ngày 30/5/2022, dự án đầu tư xây dựng “Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Đại Kim” thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 10,1 tỷ đồng, Công ty Điện lực Bắc Ninh làm đại diện chủ đầu tư, đã được nghiệm thu, thí nghiệm hiệu chỉnh và đóng điện hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

xuattuyenDaiKim6.22 Buồng phân phối 22,35kV TBA 110kV Đại Kim (1x63.000kVA-115/38/5/23kV)

Sau thời gian xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Công ty TNHH điện Sông Thương (là Nhà thầu thi công) và các đơn vị chức năng liên quan đã tổ chức đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu và đóng điện thành công hai xuất tuyến 35kV lộ 371, 377 -E27.29 (Đại Kim). 

Hai xuất tuyến trung thế 35kV sau TBA 110kV Đại Kim (E27.29) được đưa vào vận hành, sử dụng sẽ khai thác hiệu quả công suất TBA 110kV Đại Kim (1x63.000kVA-115/38,5,23kV) và tạo mạch vòng liên kết giữa các đường dây điện 35kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện liên tục, ổn định cho khu vực huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh. Theo đó đường dây 35kV 371-E27.29 (Đại Kim) được kết nối mạch vòng với đường dây 371-E27.17 (Quế Võ 4), đường dây 377-E27.29 (Đại Kim) được kết nối với đường dây 373-E27.18 (Quế Võ 3). Qua đó, sẽ tạo mạch vòng liên kết với các đường dây điện 35kV hiện hữu nhằm đảm bảo cấp điện theo tiêu chí N-1, tạo phương thức cấp điện linh hoạt, đồng thời giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các thành phần phụ tải của huyện Quế Võ, thành phố Bắc Ninh và một số vùng lân cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội hiện tại và trong tương lai của huyện Quế Võ.

Hà Tới - PC Bắc Ninh