Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hà Nam đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp

Các ngày cuối tháng 8/2022, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện chuyển lưới, nâng cấp, cải tạo 08 đường dây 10kV còn lại trên địa bàn tỉnh Hà Nam lên vận hành cấp điện áp 22kV, xóa bỏ hoàn toàn các TBA trung gian 35/10kV và lưới điện 10kV đã vận hành lâu năm, đảm bảo cấp điện cho các khách hàng khu vực thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng. Đây cũng là nội dung đầu tư xây dựng trong dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam, sử dụng nguồn vốn JICA (sau đây gọi tắt là dự án JICA).

Với quy mô xây dựng mới và cải tạo 118,84km đường dây 10kV, 22kV; 0,45 km đường dây 35kV; 193 TBA với tổng công suất 58.480kVA và 6,02km đường dây hạ áp, có tổng mức đầu tư 186,26 tỷ đồng, dự án JICA là một trong những dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp lớn nhất PC Hà Nam được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao thực hiện trong các năm qua.

a1

Nâng cấp đường dây 10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV (lộ 973 trung gian Tiên Hiệp)

Dự án thực hiện nâng cấp 08 đường dây 10kV và các TBA lên vận hành cấp điện áp 22kV. Trên địa bàn thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, lộ 971 trung gian Tiêp Hiệp được cải tạo thành lộ 479 E24.13; lộ 973 trung gian Tiên Hiệp, 971 trung gian Đọi Sơn được cải tạo thành lộ 482 E24.13; lộ 973 E24.3 được cải tạo thành lộ 477 E24.3, một phần được cấp từ lộ 479 E24.13 và 484 E24.3. Trên địa bàn huyện Kim Bảng, lộ 971 và 974 trung gian Kim Bảng được cải tạo thành lộ 477 E24.16; lộ 972 trung gian Lê Hồ được cải tạo thành lộ 474 E24.16 và lộ 974 trung gian Lê Hồ được cải tạo thành lộ 483 E24.14.

a4

Thực hiện xây dựng mới, cải tạo các TBA

Sau khi các đường dây 10kV được nâng cấp lên vận hành cấp điện áp 22kV, PC Hà Nam cũng xóa bỏ được hoàn toàn 04 TBA trung gian 35/10kV đã vận hành lâu năm là TBA trung gian Tiên Hiệp, TBA trung gian Đọi Sơn, TBA trung gian Kim Bảng và TBA trung gian Lê Hồ.

Ngoài việc cải tạo, nâng cấp đường dây và TBA, dự án JICA còn tạo các mạch vòng trung áp kết nối giữa các TBA 110kV Đồng Văn (E24.3), TBA 110kV Đồng Văn 3 (E24.13),  TBA 110kV Đồng Văn 4 (E24.14) và TBA 110kV Kim Bảng  (E24.16), góp phần hoàn thiện lưới điện tỉnh Hà Nam, hỗ trợ việc quản lý, giám sát, điều khiển tối ưu lưới điện phân phối và thực hiện chương trình  tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp.

a3Lắp đặt mới các trạm cắt Recloser và điểm đo đếm trung áp phục vụ quản lý, giám sát và điều khiển tối ưu lưới điện phân phối

Với quy mô cải tạo, nâng cấp lưới điện lớn, ngay từ thời gian đầu triển khai dự án, PC Hà Nam đã họp phân công rõ nhiệm vụ cho các đơn vị theo dõi, đôn đốc, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, đặc biệt trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng thi công. Tính đến hết ngày 28/8/2022, PC Hà Nam đã hoàn thành chuyển lưới, nâng cấp vận hành lên 22kV được 06/08 đường dây 10kV, các lộ 971, 973 trung gian Tiên Hiệp, 971, 974 trung gian Kim Bảng, 971 trung gian Đọi Sơn và 973 E24.3. Theo kế hoạch 02 đường dây 10kV còn lại là 972 và 974 trung gian Lê Hồ sẽ hoàn thành chuyển lưới xong trong tháng 9/2022.

Các đường dây 10kV và các TBA trung gian 35/10kV trên địa bàn tỉnh Hà Nam được đưa vào vận hành từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước, qua thời gian dài vận hành đến nay đã xuống cấp. Việc thực hiện hoàn thành dự án JICA có ý nghĩa vô cùng quan trọng, xóa bỏ hoàn toàn các TBA trung gian, nâng cấp, cải tạo toàn diện lưới điện 10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV, hoàn thiện mạch vòng trung áp giữa các TBA 110kV, tối ưu lưới điện phân phối, đảm bảo cấp điện trên địa bàn Tỉnh, giảm tổn thất điện năng lưới điện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc./.

PC Hà Nam