Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hà Nam thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng năm 2023

Để phù hợp với mục tiêu, quy hoạch, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, có khả năng kết nối giữa các khu vực, bảo đảm vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, hiệu quả. Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án đầu tư xây dựng có vai trò quan trọng đi vào vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định từ năm 2023.

PC Hà Nam đã tập trung thực hiện các biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trọng điểm của các địa phương như: Đẩy nhanh tiến độ trong từng giai đoạn thực hiện các dự án, tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, giao kế hoạch thực hiện sớm cho các đơn vị, cán bộ liên quan đối với các dự án đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành theo đúng tiến độ được giao; Rà soát nhằm sớm phát hiện những bất cập trong công tác thực hiện đầu tư các dự án. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời; Tăng cường năng lực quản lý dự án, hợp đồng; Giao ban điều hành thường xuyên giữa chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại hiện trường. 

Ngoài ra, PC Hà nam cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý hợp đồng và quản lý chất lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp VTTB. Kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực. Trong công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng, khi các gói thầu thực hiện đấu thầu sai tiến độ với kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt thì cần hiệu chỉnh ngay tiến độ đấu thầu để đảm bảo tiến độ giữa các hợp đồng được đồng bộ; tránh tình trạng cứ ký kết hợp đồng xong lại đề nghị nhà thầu giảm tiến độ cung cấp, mặc dù đã biết vấn đề này trước khi mở thầu/hoặc đang trong quá trình xét thầu; Thực hiện các bước phê duyệt và quản lý chất lượng công trình theo đúng Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy chế về công tác đầu tư xây dựng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, EVN và Tổng công ty về tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác ĐTXD, QLVH, kinh doanh, kiểm soát suất vốn đầu tư, đơn giá VTTB, tiêu chuẩn kỹ thuật; Quản lý và vận hành phần mềm QLĐT hiệu quả, kịp thời; 

Đối với việc cấp đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các dự án điện, PC Hà Nam bám sát quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, chính quyền địa phương để quy hoạch lưới điện đồng bộ với quy hoạch của tỉnh, cùng nhau rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện để các dự án đầu tư triển khai theo đúng tiến độ với chất lượng cao. Đăng ký kế hoạch sử dụng đất trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua. Phối hợp tốt giữa ngành điện và địa phương nhằm tranh thủ sự ủng hộ của địa phương để giải quyết nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác tuyên tuyền để người dân hiểu, đồng thuận đối với công tác đầu tư xây dựng và bảo vệ các công trình lưới điện.

bv003 (1)  Hoàn thiện san tải TBA thuộc công trình chống quá tải trên địa bàn      

Trong đầu tư xây dựng, Công ty sẽ tăng cường ưu tiên đầu tư tập trung cơ bản, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt. Cùng với đó, khi có các dự án, Công ty sẽ cho đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Đẩy mạnh công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu, nhất là đối với các dự án đầu tư công. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư thông qua việc tăng cường công tác kiểm toán; làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát...

PC Hà Nam tiếp tục thực hiện cải tạo lưới điện phân phối, xây dựng trạm biến áp 110kV theo quy hoạch Bộ Công Thương phê duyệt, không ngừng nâng cao chất lượng đường dây và trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng sử dụng điện, nhất là các khách hàng trong các khu công nghiệp và sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ đặt ra của năm 2023 hết sức nặng nề, vừa phải đảm bảo cung ứng điện, vừa phải cân đối tài chính trong tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, cùng với các giải pháp kỹ thuật, Công ty đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ trong công tác đầu tư xây dựng vì đây là một hoạt động phức tạp, có đặc thù riêng và cần có sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân, bảo đảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn, chống lãng phí, thất thoát. Qua đó sẽ nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện hết mức từ các lãnh đạo UBND Tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương đối với công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh và các huyện thị trong thời gian tới để thuận lợi triển khai các công trình trong tháng 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Hà Nam.

 PC Hà Nam

                             

Bình luận