Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai: Nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2022, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) được giao danh mục đầu tư xây dựng cơ bản 23 dự án với tổng mức đầu tư hơn 214 tỷ đồng, trong đó bao gồm 7 dự án bổ sung năm 2021 với mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Bám sát các chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngay từ những tháng cuối năm 2021, PC Lào Cai đã xây dựng kế hoạch đồng thời đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cần phải thực hiện. 

Theo đó PC Lào Cai chú trọng giải pháp cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư, chỉ đạo các đơn vị trên cơ sở hiện trạng lưới điện hiện có, chuẩn bị hệ thống cơ sở dữ liệu về nhu cầu phụ tải phân bổ theo khu vực, từ đó chủ động đề xuất sớm các dự án đầu tư đồng bộ phù hợp, đồng thời có kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương cùng vào cuộc phối hợp chặt chẽ, nắm bắt trước tình hình và có chính sách điều chỉnh kịp thời. 

khánh bban dự án

Công tác bàn giao mốc tuyến công trình

Mặt khác PC Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo 100% các gói thầu được áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng trên hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia, qua đó đảm bảo tính công khai minh bạch của dự án. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị trong công tác thực hiện đầu tư, cụ thể đó là việc tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực của Ban Quản lý dự án, tăng cường đào tạo bồi huấn kiến thức đối với đội ngũ lãnh đạo chuyên viên trong dây chuyền thực hiện đầu tư xây dựng. Một trong những giải pháp Công ty cũng đang quyết liệt thực hiện đó là chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong các hoạt động thiết kế, lập dự án đầu tư, giám sát thi công các công trình, nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao năng suất lao động của các đơn vị. Triển khai đồng bộ các module giám sát online, camera giám sát, nhật ký điện tử; kiểm soát toàn bộ quá trình thi công dự án và các hoạt động tại công trường. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc PC Lào Cai cho biết: Việc thực hiện các dự án đầu tư càng ngày càng nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đòi hỏi lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu, phải thể hiện sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ đó đẩy nhanh tiến độ các dự án. 

ban dự án 111111

Thi công xuất tuyến trung áp 35kV lộ 371, 373

Với cách làm trên, 8 tháng đầu năm 2022, PC Lào Cai đã thực hiện hoàn thành 7/7 dự án chuyển tiếp năm 2021, 8/11 dự án năm 2022 trong đó một số dự án như trọng điểm đã hoàn thành như: xây dựng mạch vòng giữa các lộ đường dây trạm 110 kV Sa Pa nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải, giảm tổn thất điện năng khu vực Đông Bắc thị xã Sa Pa, xây dựng mạch vòng giữa các lộ đường dây trạm 110 kV Bảo Yên nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Bảo Yên đã phát huy mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý vận hành kinh doanh bán điện. Đối với các dự án bổ sung năm 2022, Công ty cũng đang quyết liệt đôn đốc đảm bảo tiến độ đã đề ra, đặc biệt đối với dự án triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trên không năm 2021-2022 đã thực hiện được 100% khối lượng, hiện đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thêm công tác đầu tư xây dựng các dự án điện trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, nhất là giai đoạn sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, nhưng chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn. Cùng với đó là sự khó khăn về nguồn vốn, quá trình đầu tư xây dựng được điều chỉnh bởi nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, nhưng còn thiếu sự kết nối, liên thông với các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường… dẫn đến phương án triển khai thực hiện mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm, cấp bách. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án ngày càng phức tạp, đặc biệt các vướng mắc về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất và bất cập về đơn giá bồi thường, chồng lấn quy hoạch dự án điện với quy hoạch hạ tầng các địa phương…

Những khó khăn trên là bài toán đặt ra đòi hỏi đội ngũ những người làm dự án phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, tuy nhiên với cách làm hiện có tin rằng PC Lào Cai tiếp tục sẽ có lời giải khoa học, hiệu quả qua đó hoàn thành xuất sắc công tác đầu tư xây dựng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nguyễn Kiều Hưng – PC Lào Cai