Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Nghệ An đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Con Cuông (E15.48)

Ngày 13/11/2021, được sự ủy quyền của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Con Cuông (E15.48).

z2935557177334_8386f07bc25cd64ad7e0d856f8a8db15 Công nhân thực hiện các bước công việc trước khi đóng điện

Huyện Con Cuông là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi phía tây nam của tỉnh Nghệ An. Trên địa bàn chủ yếu phát triển công nghiệp chế biến nông – lâm và du lịch sinh thái…Hiện tại, toàn bộ phụ tải của huyện Con Cuông được cấp điện chính từ trạm 110kV TT Hòa Bình thông qua 01 đường dây 35kV 371E15.14 và được cấp hỗ trợ từ các NMTĐ nhỏ đấu nối vào lưới điện trung áp khu vực. Do là đường dây độc đạo với bán kính cấp điện lớn lên đến 116km nên độ tin cậy cung cấp điện thấp và tổn thất điện áp – điện năng tại khu vực luôn ở mức cao.

IMG_2736 Đoàn Lãnh đạo kiểm tra các thông số kỹ thật trước khi đóng điện

Dự án Trạm biến áp 110 kV Con Cuông và nhánh rẽ đươc xây dựng tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Trạm xây dựng với tổng diện tích mặt bằng 8.488 m2. Trạm được lắp đặt thiết bị theo sơ đồ một thanh cái có phân đoạn bao gồm 01 ngăn lộ MBA T1 (110/35/10kV), 02 ngăn đường dây 110kV được kết nối bằng ngăn liên lạc. Các thiết bị 110kV và 35kV  được lắp đặt ngoài trời với công suất theo quy hoạch 02 MBA 25 MVA. Trạm được xây dựng theo tiêu chí TBA điều khiển xa; Xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Nghệ An, A1 và Trung tâm dữ liệu NPC theo quy định.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thi công gặp nhiều khó khăn vì hạn chế đi lại. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của Công ty Điện lực Nghệ An, Ban Quản lý Dự án Xây dựng điện miền Bắc cùng các nhà thầu đã kiểm soát chặt chẽ thời gian thi công công trình để hoàn thành đúng tiến độ đề ra và thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19 tại công trường.

Trạm biến áp 110kV Con Cuông hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, góp phần cấp điện kịp thời cho phụ tải của huyện Con Cuông và đồng thời chống quá tải cho TBA 110kV TT Hòa Bình trong giai đoạn 2021 – 2025 và về sau. Tăng cường kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng điện áp cho lưới điện phân phối huyện Con Cuông nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung./.

Trần Mạnh Hùng – PC Nghệ An

;