Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Quảng Ninh đóng điện đưa vào sử dụng 12 công trình chống quá tải, 56 hạng mục sửa chữa lớn trước mùa nắng nóng 2022

Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ tăng trưởng KT-XH. Đặc biệt, để vận hành lưới điện an toàn, ổn định và liên tục trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid -19. Trong quý I năm 2022, Công ty Điện lực Quảng Ninh( PC Quảng Ninh) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành 12 công trình chống quá tải, 56 hạng mục công trình sửa chữa lớn.

Theo đó, để sớm đưa công trình vào sử dụng, kịp thời đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng, cũng như các sự kiện lớn diễn ra trong tỉnh như đăng cai 7/40 thi đấu của Seagame 31; 65 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch,... PC Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngay sau khi được Tổng công ty phê duyệt và giao danh mục như khảo sát, thiết kế, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, ... giám sát, nghiệm thu công trình đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đã xây dựng.

DSC04790

Các công trình chống quá tải được nghiệm thu đưa vào sử dụng hiệu quả, trước mùa nắng nóng 2022

Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án. PC Quảng Ninh đã và đang thực hiện quản lý công tác đầu tư xây dựng trên phần mềm IMIS và thực hiện số hóa các quy trình trong các bước thực hiện. Mục đích nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao năng lực quản lý dự án và chất lượng dự án được đầu tư xây dựng.

Tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ trên Hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Tính đến hết 31/3/2022, PC Quảng Ninh đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện 56/56 hạng mục công trình sửa chữa lớn, 12/12 công trình chống quá tải, đưa vào sử dụng trước mùa nắng nóng năm 2022, góp phần làm giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ngọc Lan – PC Quảng Ninh