Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Vĩnh Phúc phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án Đường dây và TBA110kV Bá Thiện

Với vai trò thành viên thường trực hội đồng nghiệm thu và là đơn vị giám sát C, cũng là đơn vị được thụ hưởng hiệu quả dự án đối với các dự án đầu tư lưới điện 110kV của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc theo quyết định số 3815/QĐ-EVNNPC, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng Ban quản lý dự án lưới điện thực hiện giám sát chất lượng và đôn đốc các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đặc biệt trực tiếp tham gia vào ban giải phóng mặt bằng của dự án. Dự án đầu tư gồm 02 phần: Đường dây và phần trạm 110kV với quy mô giai đoạn 1 lắp đặt 01 MBA 63MVA, giai đoạn 2 lắp MBA T2 với công suất 63MVA cùng đẩy đủ các thiết bị nhất thứ và nhị thứ trong trạm 110kV Bá Thiện. 

Tiến độ dự án đến nay cơ bản đã hoàn thành những hạng mục chính trong quy mô dự án phần đường dây 110kV sẽ thực hiện giai đoạn 1 xây dựng 01/02 đường dây để đóng điện theo tiến độ giai đoạn 1, phần Trạm biến áp đã hoàn thành lắp đặt cả 02 MBA với tổng công suất đặt 126MVA.

Mặc dù công tác thi công hạng mục đường dây 110kV Bá Thiện gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong việc đền bù và giải phóng mặt bằng do đơn giá thu hồi đất cho dự án các địa phương trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng để trực tiếp tham gia phối hợp với Ban QLDA lưới điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc mặt bằng phục vụ thi công.

z4181382765107_214ca68a3f588c3f0cee10f694f129d8

Hiện trạng thi công lắp đặt thiết bị nhị thứ trạm 110kV Bá Thiện

Trạm được trang bị hệ thống điều khiển máy tính và kết nối toàn bộ tín hiệu SCADA, camera giám sát về Trung tâm điều khiển xa Vĩnh Phúc và hệ thống SCADA của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc theo tiêu chuẩn trạm 110kV không người trực.

Đối với hạng mục xây dựng Trạm 110kV Bá Thiện đến nay cơ bản đã hoàn thành hạng mục thi công lắp đặt thiết bị nhất thứ và nhị thứ trong trạm. Hiện tại chuẩn bị cho công tác cấu hình hệ thống SCADA và thiết bị bảo vệ tại trạm 110kV. Các thiết bị bảo vệ trong phòng điều khiển và phòng phân phối tại trạm cũng đã hoàn thành lắp đặt, sẵn sàng cho công tác cấu hình hệ thống SCADA về Trung tâm điều khiển xa.

Dự án còn một số hạng mục công việc cần  đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đóng điện trong tháng 3/2022. Dự án đường dây và TBA110kV Bá Thiện có vai trò hết sức quan trọng trong việc cấp điện của PC Vĩnh Phúc với 07 xuất tuyến trung áp được xây dựng đồng bộ với dự án TBA110kV Bá Thiện giai đoạn 1 nhằm cấp điện toàn bộ cho khu vực hai Khu công nghiệp Bá Thiện 1, Bá Thiện 2 huyện Bình Xuyên nhằm giảm tải cho các trạm 110kV Thiện Kế. Dự án đóng điện sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng khu vực nhờ rút ngắn khoảng cách cấp điện các đường dây trung áp sau các trạm 110kV. Đặc biệt phục vụ phát triển công nghiệp sản xuất giai đoạn 2023-2030 với nhiều tiềm năng được kỳ vọng sẽ đóng góp tăng trưởng kinh tế công nghiệp của tỉnh nhà.

PC Vĩnh Phúc