Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Phê duyệt dự án công trình đường dây và TBA 110kV Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/11/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có quyết định số 2981/QĐ- EVNNPC phê duyệt Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường dây và TBA 110kV Bắc Lũng, tại  xã Chu Điện, Yên Sơn và Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; công trình thuộc Công trình Công nghiệp năng lượng, cấp II, nhóm B; trạm có tổng diện tích là 5.317 m2.Mô hình trạm biến áp 110 kV vận hành theo chế độ điều khiển xa

Quy mô dự án: Xây dựng mới đường dây trên không 110kV, mạch kép, dây dẫn ACSR-300/39; chiều dài 6,837km; điểm đầu vị trí cột 72  đường dây 110kV lộ 171E7.6 Bắc Giang - 173E7.14  Lục Nam; xây dựng mới TBA 110kV Bắc Lũng quy mô 02 máy biến áp, tổng công suất 2x63MVA (giai đoạn đầu lắp đặt MBA (T1) 63MVA - 115/38,5/23kV); 03 lộ xuất tuyến 35 kV, 04 lộ xuất tuyến 22kV; các thiết bị đóng cắt, phân phối, đo lường là các tủ trọn bộ trong nhà, mặt bằng bố trí thiết bị tuân thủ theo quy phạm trang bị điện hiện hành. Xây dựng hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc, camera, PCCC và SCADA được trang bị phù hợp quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành, kết nối với Trung tâm điều khiển xa tỉnh Bắc Giang, A1 và Trung tâm giám sát dữ liệu Tổng công ty theo quy định, đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ điều khiển xa; Dự toán xây dựng công trình là hơn 113 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao Ban quản lý dự án phát triển Điện lực: Khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB trạm biến áp và các vị trí cột ĐDK 110kV theo quy định; Lập kế hoạch, tiến độ chi tiết và triển khai công tác thực hiện dự án đảm bảo phù hợp tiến độ nghiệm thu, đóng điện dự án Đường dây và TBA 110kV Bắc Lũng; Phối hợp tư vấn thiết kế bổ sung các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công gửi về Tổng công ty (hồ sơ điện tử) trước 15/12/2021;

Khi dự án được đầu tư đưa vào vận hành, huyện Lục Nam có 2 trạm biến áp 110kV, bổ sung kịp thời nguồn cho khu công nghiệp Yên Sơn- Bắc Lũng đang được đầu tư tại huyện Lục Nam, đáp ứng như cầu phát triển kinh tế xã hội tại huyện Lục Nam nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.


                       
                            Trần Văn Thống – PC Bắc Giang


 

;