Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Rà soát công tác đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Lưới điện

IMG_9369

Dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn, sáng 9/8/2022, EVNNPC rà soát công tác triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng của Ban Quản lý Dự án Lưới điện (BA1). Tham dự có ông Bùi Lê Cường – Thành viên HĐTV EVNNPC cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty và BA1. 

Theo danh mục khởi công, đóng điện, chuẩn bị đầu tư EVN giao, trong năm 2022, toàn EVNNPC dự kiến thực hiện khởi công 96 dự án, đóng điện 79 dự án, chuẩn bị đầu tư 129 dự án. 

Tính đến ngày 31/7/2022, EVNNPC đã khởi công 49/96 dự án, đạt 51%, đóng điện 20/79, đạt 25,31%; phê duyệt 47/74 BCNCKT và 68/112 TKKT. Trong đó riêng BA1 khởi công 07/26 dự án, đóng điện 05/26 dự án, 16/21 dự án đã phê duyệt FS và 19/33 dự án phê duyệt TKKT. 

Dự kiến trong tháng 8, BA1 khởi công 5 dự án gồm ĐZ và TBA Thạch Thành, Lắp máy T2 Hữu Lũng, ĐZ Bỉm Sơn - Núi 1, ĐZ và TBA 110kV Sông Lô, ĐZ và TBA Yên Thế; đóng điện 3 dự án gồm Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, Đường dây và TBA Hoàng Long và Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Chè – Thiệu Yên.

Tại buổi làm việc, sau khi lãnh đạo Tổng công ty và các ban chuyên môn thảo luận tìm cách tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn yêu cầu BA1 xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động nhà thầu bố trí nhân lực để hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đã giao về công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công/đóng điện các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Các Ban QLDA tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Công ty điện lực, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và trong quá trình triển khai thực hiện dự án…

Phương Anh – Ban TT.EVNNPC