Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Rà soát công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng năm 2022

Dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện, chiều 5/7/2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiến hành rà soát công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2022. Tham dự có ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, lãnh đạo đạo diện các ban chuyên môn cùng Ban Quản lý Dự án: BA1, BA2, BA3. 

IMG_9277

Hiện nay, 3 Ban quản lý của EVNNPC đang thực hiện 269 dự án, trong đó BA1 có 126 dự án, BA2 có 101 dự án và BA3 có 42 dự án. 

Trong số các dự án do BA1 thực hiện có 65 dự án đang chuẩn bị đầu tư (CBĐT), 35 dự án đang triển khai thi công, 07 dự án đã đóng điện giai đoạn nhưng chưa hoàn thành công trình, 19 dự án đã đóng điện và chuẩn bị quyết toán. Tại BA2 có 58 dự án đang CBĐT, 36 dự án đang triển khai thi công, 07 dự án đã đóng điện giai đoạn nhưng chưa hoàn thành công trình. BA3 có 29 dự án đang CBĐT, 13 dự án đang triển khai thi công.

Theo danh mục khởi công/đóng điện/chuẩn bị đầu tư Tập đoàn dự kiến giao năm 2022, 3 Ban quản lý thực hiện lần lượt là 76-63-108 dự án, 6 tháng đầu năm thực hiện lần lượt 38-26-48 dự án. Tính đến cuối tháng 6/2022, BA1 khởi công 7/10 dự án, đóng điện 4/10 dự án; BA khởi công 18/22 dự án, đóng điện 5/4 dự án; BA3 khởi công 9/6 dự án, đóng điện 2/2 dự án; tổng cộng khởi công 34/38, đạt 89,5% kế hoạch quý 1,2; đóng điện 11/16 dự án, đạt 68,7% kế hoạch quý 1, 2. Tổng công ty cũng đã phê duyệt 38/64 FS, 46/92 TKKT cho các Ban quản lý.

Ngoài các dự án EVN giao, EVNNPC cũng thực hiện khởi công 06 dự án và đóng điện 1 dự án khác.

Theo đánh giá của các ban chuyên môn, trong giai đoạn vừa qua, 3 Ban quản lý dự án đã triển khai tốt các nhiệm vụ ĐTXD lưới điện 110kV Tổng công ty giao, điển hình như năm 2021 đã thực hiện KC-DĐ lần lượt 77/86-77/88 dự án, chiếm 89,5% và 87,5% kết quả KC-DĐ cả năm 2021, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021 Tập đoàn giao cho Tổng công ty. Tuy nhiên, bước sang năm 2022 công tác triển khai kế hoạch ĐTXD của 3 BQL chưa đáp ứng được tiến độ của Tổng công ty giao, tiến độ KC-DĐ-CBĐT một số dự án triển khai chậm. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty và các ban cũng thẳng thắn cho rằng, sở dĩ công tác triển khai các dự án chưa đáp ứng tiến độ là do nguyên nhân cả chủ quan và khách quan như công tác lập kế hoạch triển khai thi công, phối hợp cắt điện với Công ty Điện lực chưa tốt; Công tác GPMB của một số đơn vị quản lý dự án thực hiện chậm, không đảm bảo có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công sau khi khởi công; Mô hình thực hiện các Ban QLDA (BA1, BA2) không phù hợp, không đảm bảo tiến độ lập, thẩm định, trình duyệt và điều hành các dự án.

Bên cạnh đó, việc một số thông tư nghị định liên quan đến công tác đầu xây dựng bắt đầu có hiệu lực, giá nguyên vật liệu leo thang… cũng như việc các Ban quản lý triển khai đồng thời quá nhiều dự án nên không đủ nhân lực theo dõi, đôn đốc, triển khai công tác tư vấn, đấu thầu, giám sát… đã dẫn đến tiến độ dự án bị chậm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện cho rằng, thời gian qua Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực để triển khai các dự án đầu tư xây dựng và gặt hái thành công nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại liên quan đến tác phong làm việc, sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm của một số cá nhân, bộ phận, đặc biệt việc triển khai các dự án thiếu hệ thống và tính bài bản. 

Để thực hiện tốt công tác ĐTXD trong thời gian tới, Tổng Giám đốc EVNNPC yêu cầu các Ban chuyên môn cần tăng cường công tác quản lý, trong khi các Ban Quản lý dự án tích cực phát huy vai trò chủ động hơn nữa. Đối với việc thực hiện từng dự án cụ thể, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của các Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Với các tỉnh có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thỏa thuận hướng tuyến, vị trí đặt trạm, phải điều chỉnh quy hoạch, lãnh đạo Tổng công ty sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh họp bàn giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.  Đồng thời yêu cầu các bên liên quan kiểm tra chặt chẽ các thủ tục pháp lý xây dựng từng công trình, rà soát đảm bảo các dự án ĐTXD đủ điều kiện trước khi tiến hành khởi công; Xem xét chấm điểm đánh giá năng lực nhà thầu, tránh tình trạng nhà thầu năng lực không đảm bảo nhưng thi công cùng lúc nhiều công trình. Đồng thời đôn đốc các đơn vị quản lý dự án tập trung quyết liệt triển khai các danh mục 193/QĐ-EVN của Tập đoàn giao. 

Phương Anh – Ban TT.EVNNPC