Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Rà soát tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chiều 17/02/2023, ông Lê Minh Tuấn -  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Thái Nguyên về tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1), Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực (BA2), Đơn vị tư vấn thiết kế; Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban chức năng liên quan của Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên).

Tại buổi làm việc, các Ban chuyên môn của Tổng công ty, Ban Quản lý dự án lưới điện và Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực, PC Thái Nguyên đã báo cáo khái quát về tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng thời có ý kiến, cùng đề xuất kiến nghị với Lãnh đạo Tổng công ty về một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các dự án khởi công và đóng điện theo kế hoạch.

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, EVNNPC đang triển khai một số dự án đường dây và TBA  110kV , đường dây trung thế, cải tạo chống quá tải các TBA, xuất tuyến trung thế sau các TBA với tổng mức đầu tư là 1.296,857 tỷ đồng, trong đó có một số dự án 110kV trọng tâm như: Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc, Xây dựng ĐZ 110kV từ TBA Yên Bình 1 vị trí 67 cũ (VT27 mới) - Lộ 174 TBA 220kV Lưu Xá tỉnh Thái Nguyên; Đường dây và TBA 110kV Đa Phúc, Cải tạo ĐZ 110kV Thái Nguyên - Núi Pháo, Đường dây và TBA 110kV Gia Sàng, ĐZ và TBA 110kV Định Hóa, ĐZ và TBA 110kV Yên Bình 8; Các công trình đang triển khai thi công bao gồm 06 dự án chuyển tiếp năm 2022, 09 công trình chống quá tải năm 2023 với Quy mô xây dựng và cải tạo bao gồm đường dây trung áp 35kV 33.945km, đường dây trung áp 22kV 27.735km, đường dây 0.4kV 102.731 km, số trạm xây dựng mới 99 trạm biến áp với công suất 34910 kVA.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn giao BA1, BA2, PC Thái Nguyên thường xuyên trao đổi các vướng mắc trong quá trình thực hiện (Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giải phóng mặt bằng, kế hoạch sử dụng đất, thi công,…) để kịp thời báo cáo UBND tỉnh giúp tháo gỡ những khó khăn cho các dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, giao PC Thái Nguyên phối hợp BA2 rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án: Đường dây và TBA 110kV Đa Phúc đóng điện trong quý III năm 2023; Đường dây và TBA 110kV Gia Sàng đóng điện trước mùa nắng nóng 2023 để giảm tải cho Thành phố Thái Nguyên và khu vực Gang Thép; Xây dựng ĐD 110kV từ TBA Yên Bình 1 vị trí 67 cũ (VT 27 mới ) – Lộ 174 TBA 220kV Lưu Xá đồng bộ Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8. Bên cạnh đó, PC Thái Nguyên triển khai đồng bộ các dự án xuất tuyến sau các TBA 110kV, có kế hoạch làm việc cụ thể với khách hàng Z131, Z127 về nhu cầu trước mắt và lâu dài, báo cáo Tổng công ty xem xét việc đầu tư dự án TBA 110kV Minh Đức và Yên Bình 7.

Ông Lê Minh Tuấn yêu cầu Ban Đầu tư, Ban Kế hoạch rà soát toàn bộ các dự án TBA 110kV đang triển khai đầu tư chưa có xuất tuyến trung áp, cần phối hợp các Công ty Điện lực để bổ sung danh mục, trình Lãnh đạo EVNNPC để kịp thời duyệt giao danh mục. Đối với các dự án trung thế, cải tạo chống quá tải và xuất tuyến trung thế sau các TBA, đề nghị PC Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và theo đúng tiến độ yêu cầu của Tổng Công ty.

Minh Nguyệt - PC Thái Nguyên