Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Thành viên HĐTV làm việc tại PC Vĩnh Phúc về công tác đầu tư xây dựng

Ngày 05/11/2021, ông Bùi Lê Cường – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc về công tác đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc). Cùng đoàn công tác có lãnh đạo, chuyên viên các Ban chức năng Tổng công ty. Về phía Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có ông Nguyễn Quốc Hưng – Giám đốc Công ty cùng ban lãnh đạo và các trưởng, phó đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng tại PC Vĩnh Phúc. Trong 10 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và anh ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác ĐTXD những năm gần đây, PC Vĩnh Phúc được giao 40 công trình trong kế hoạch năm 2019, 35 công trình trong kế hoạch năm 2020 và 28 công trình trong kế hoạch năm 2021. Đơn vị đã có nhiều nỗ lực và cố gắng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án qua từng năm. Do khó khăn trong công tác thoả thuận tuyến và đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay, công tác ĐTXD của Công ty đã bị ảnh hưởng rất nhiều. PC Vĩnh Phúc đã đề nghị Tổng Công ty xem xét điều chỉnh chỉ tiêu khởi công/đóng điện 05 dự án (Đường dây 110kV Bá Thiện - Khai Quang; Nâng cao KNTT đường dây 110kV TBA 220kV Vĩnh Yên - Phúc Yên - Quang Minh; Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Lập Thạch; Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Lập Thạch - Phần TBA 110kV; Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Lập Thạch - phần ĐZ Trung áp).

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thống nhất chủ trương với ý kiến của đơn vị về đề nghị giao tiến độ thực hiện các danh mục ĐTXD cần tính đến thời gian trễ cho các lý do phát sinh, xem xét tiến độ chi tiết do đơn vị lập gửi kèm theo tờ trình phê duyệt danh mục; Trong quá trính triển khai các dự án, PC Vĩnh Phúc cần tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để bù đắp cho các thời gian trễ do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các lý do khách quan khác như thoả tuận tuyến, đền bù giải phóng mặt bằng, … đồng thời kịp thời báo cáo để Tổng Công ty xem xét chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện cho phù hợp.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã có ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý và ghi nhận những kết quả thực hiện công tác ĐTXD mà PC Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay. Đoàn công tác đã đề nghị PC Vĩnh Phúc cần tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác ĐTXD từ khâu khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thi công, giám sát, nghiệm thu, đánh giá hiệu quả của dự án sau khi đưa vào sử dụng. Đảm bảo thực hiện đáp ứng tiến độ, đúng với các quy định hiện hành.

Ông Bùi Lê Cường – Thành viên HĐTV EVNNPC phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Lê Cường – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cũng như công tác đầu tư xây dựng nói riêng. Mong rằng trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những gì đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế để luôn là một trong những đơn vị nằm trong top đầu của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Giám đốc PC Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Hưng – Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những đóng góp của Đoàn công tác. Ông Hưng mong muốn trong thời gian tới, PC Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục được lãnh đạo, các Ban chuyên môn Tổng công ty quan tâm, chỉ đạo để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Đạt, Ngọc Đức – PC Vĩnh Phúc
 

Bình luận

;