Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm điểm tiến độ các dự án sử dụng vốn KFW3.1 và JICA

Sáng ngày 13/05/2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã kiểm điểm tiến độ các dự án sử dụng vốn KFW3.1 và JICA. Cuộc họp do Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái chủ trì, cùng tham dự có các đại diện của Ban Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý dự án lưới điện, Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực, một số ban chuyên môn của Tổng công ty và các Công ty Điện lực có dự án trên địa bàn.

BA1 KFW

Ông Trần Thái Sơn - Phó giám đốc BA1 báo cáo tiến độ các dự án sử dụng vốn KFW3.1

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án lưới điện được giao 11 tiểu dự án 110kV và 09 tiểu dự án trung hạ áp thuộc dự án sử dụng vốn vay KFW3.1. Trong đó, đợt 1: 5 tiểu dự án, đã đóng điện 04 tiểu dự án (Bãi Sậy, Việt Trì 2, Văn Yên, Tân Yên); 01 tiểu dự án đang triển khai thi công (Hoành Bồ); đợt 2: 6 tiểu dự án (Bình Lục, Hồng Lĩnh, Mai Sơn, Trực Đại, Bãi Trành, Cao Thắng); 03 tiểu dự án đã đóng điện: Bình Lục (31/12/2021), Trực Đại (30/12/2021), Bãi Trành (31/12/2021); 02 tiểu dự án (Hồng Lĩnh, Mai Sơn) đang triển khai thi công, dự kiến Hồng Lĩnh đóng điện trong tháng 08/2022, Mai Sơn đóng điện trong tháng 06/2022; 01 tiểu dự án Cao Thắng đang triển khai đấu thầu lại gói thầu xây lắp; 09 tiểu dự án trung hạ áp (15 gói thầu: 03 VTTB và 12 XL): đã đóng điện giai đoạn 09/09 tiểu dự án trung hạ áp, trong đó có 05 dự án (Ninh Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh (4/4 gói)) đã hoàn thành thi công, đang lập hồ sơ quyết toán, còn 04 dự án (Thanh Hóa, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Dương) đang thi công phần còn lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 5+6/2022. Về công tác giải ngân, lũy kế từ đầu dự án đến hết năm 2022 đã giải giân 1.740 tỷ VNĐ.

BA2 JICA

Ông Phùng Kim Đại - Giám đốc BA2 báo cáo tiến độ các dự án sử dụng vốn JICA.

 Ban Quản lý dự án phát triển điện lực được giao 12 dự án, gồm 09 dự án 110kV và 03 dự án trung hạ áp. Trong đó: Các dự án 100kV: 09/09 các dự án đã đóng điện; 02 dự án đã trình quyết toán lên BCT thẩm định, 01 dự án NPC đang thẩm định; Các dự án trung áp: 03 dự án, trong đó 02 dự án đã trình quyết toán lên BCT thẩm định, 01 dự án NPC đang thẩm định. Tổng giá trị đã giải ngân nhóm A (chi phí mua sắm VTTB và xây lắp, tính đến hết tháng 10/5/2022): 968,838 tỷ VNĐ/1.029,996 tỷ VNĐ, đạt 94,06% so với tổng giá trị hợp đồng đã ký và đạt 55,69% so với tổng giá trị vốn vay. Trong đó: Các tiểu dự án 110kV là 567,039/611,128 tỷ VNĐ; Các tiểu dự án trung, hạ áp:  401,799/418.868 tỷ VNĐ.

Chu tri KFW

Ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo của 2 Ban quản lý A và các ý kiến của các Ban chuyên môn, các Công ty điện lực, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái đã chỉ đạo cụ thể như sau:

Đối với tiểu dự án Văn Yên: Không bổ sung khối lượng kè móng 04 vị trí 01, 14, 15, 19 theo đề xuất của Công ty Điện lực Yên Bái. Đồng thời BA1 đôn đốc Công ty Điện lực Yên Bái khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán đảm bảo đúng tiến độ của tiểu dự án.

Đối với tiểu dự án Hồng Lĩnh: Yêu cầu Ban đầu tư mời BA1 cùng các Ban chuyên môn và nhà thầu xây lắp bàn bạc cách giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty để có chỉ đạo kịp thời đảm bảo tiến độ của tiểu dự án.

Yêu cầu 2 Ban Quản lý A tiếp tục phối hợp với các Ban chuyên môn, các Công ty điện lực đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu các hạng mục của các tiểu dự án. Đồng thời hoàn thiện các hồ sơ trình quyết toán các dự án đảm bảo tiến độ kịp thời gian đóng hiệp định ngày 30/12/2022 đối với các dự án thuộc vốn KFW3.1 và 30/10/2022 đối với các dự án thuộc vốn JICA./.

Phạm Văn Kiểm – BA1