Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc tại Công ty Điện lực Bắc Giang về kiểm điểm tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2023

Sáng ngày 25/8/2022, ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) về kiểm điểm tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tham gia đoàn công tác của Tổng công ty có Lãnh đạo các Ban Đấu thầu, Ban Quản lý đầu tư, Ban Quản lý dự án (BA1, BA2) và đại diện một số Nhà thầu đang thi công dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Về phía PCBG có ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Công ty, ông Vũ Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng Quản lý đầu tư, Kỹ Thuật tham dự.

Theo đó, trong giai đoạn 2022-2023 trên địa tỉnh Bắc Giang được Tổng công ty đầu tư 17 dự án trọng điểm đường dây và trạm biến áp 110kV với quy mô: Xây dựng mới và cải tạo 235km đường dây 110kV, lắp đặt 15 máy biến áp 110/35/22 KV có tổng công suất 815 MVA, với tổng mức đầu tư của 17 dự án trên 1.700 tỷ đồng. Trong đó Tổng công ty giao cho BA1 quản lý 13 dự án, BA2 quản lý  02 dự án, PC Bắc Giang quản lý 02 dự án. Tại buổi làm việc, các Ban Quản lý (BA1, BA2) và PC Bắc Giang đã trình bày báo cáo chi tiết tiến độ triển khai thực hiện từng dự án. Kiểm điểm và phân tích rõ những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, cụ thể tiến độ 17/17 dự án như sau: 02/17 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng vượt tiến độ giao, 05/17 dự án đang triển khai thi công xây dựng và  10/17 đang triển khai thực hiện.

91Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động sản xuất Công ty. Trong 8 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện đạt 16,5%, với sự phục hồi của các Khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thì tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới có thể đạt trên 20%. Như vậy việc triển khai đồng bộ các dự trên hoàn thành đúng tiến độ sẽ là nhân tố quyết định đảm bảo nguồn cung ứng điện cho tỉnh Bắc Giang. Bởi vậy Lãnh đạo Công ty luôn quyết liệt và đồng hành cùng các Ban Quản lý, chủ động bám sát UBND tỉnh, các Sở/Ngành và địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thi công.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi họp ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các Ban Quản lý dự án phải chủ động phối hợp chặt chẽ với PC Bắc Giang trong quá trình đầu tư triển khai dự án, kiểm soát và đôn đốc các Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Những tồn tại khó khăn vướng mắc Phó Tổng Giám đốc giao cho các Ban chức năng Tổng công ty tập trung tháo gỡ. Với PC Bắc Giang, Phó Tổng Giám đốc ghi nhận đơn vị luôn chủ động triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch ĐTXD được Tổng công ty giao, đặc biệt là việc giữ mối liên hệ tốt với Tỉnh và các Sở/Ngành, tạo thuận lợi cho các dự án được hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ. Phó Tổng Giám đốc yêu cầu PC Bắc Giang đồng hành và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Quản lý dự án để tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo hoàn thành đóng điện các dự án trọng điểm đúng tiến độ./.

Đoàn Quốc Ánh - PC Bắc Giang