Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Triển khai dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam

Vừa qua, tại khuôn viên TBA 110kV Đồng Văn 4, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3) đã phối hợp cùng Công ty Điện lực Hà Nam và các nhà thầu thống nhất phương án thi công, cắt điện, giám sát việc tuân thủ các quy định, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn xây dựng để triển khai thi công dự án: "Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam". 

Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho BA3 trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm C với quy mô đầu tư: Lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA - 110/35/22kV, kèm tủ điều khiển xa, vận hành song song với MBA T1 hiện có; lắp đặt bổ sung các tủ điều khiển bảo vệ cho các ngăn lộ thiết bị lắp mới; Kết nối với hệ thống SCADA hiện có theo tiêu chí điều khiển xa và vận hành TBA không người trực; Xây dựng móng MBA, các móng trụ đỡ thiết bị, mương cáp, và bổ sung hệ thống báo cháy khu vực máy biến áp T2 đảm bảo theo quy định.

đồng văn 4 Triển khai dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam

Theo lãnh đạo BA3 cho biết: khi dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam đi vào hoạt động sẽ đảm bảo độ tin cậy, công suất nguồn cấp điện, đáp ứng kịp thời với tốc độ tăng trưởng của các phụ tải KCN Đồng Văn 4 và huyện Kim Bảng; đáp ứng tiêu chí N-1; phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Ban biên tập - BA3