Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Triển khai thi công công trình "Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV cấp điện KCN Nomura Hải Phòng”

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), những ngày cuối tháng 4 năm 2022, tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã triển khai thi công công trình: “Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV cấp điện khu công nghiệp Nomura Hải Phòng”. 

Dự án có tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C - do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành. Dự án được xây dựng trên địa bàn các xã An Hưng, An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với quy mô: Xây dựng đường dây 110kV mạch 2 có chiều dài 2,42 km sử dụng dây dẫn ACSR 300 từ TBA 220kV Vật Cách đến TBA 110kV Nomura. Xây dựng tuyến tạm phục vụ thi công khoảng 0,1 km dây dẫn ACSR 240/32. Liên doanh nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện lực 1-Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và tư vấn lập thiết kế cơ sở.

KCN Nomura

Dự án được thực hiện với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khu công nghiệp Nomura, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực. Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Duy Chinh – BA2

Bình luận