Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Tuổi trẻ Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm điện (NPSC) ghi dấu ấn trong công tác Thí nghiệm hiệu chỉnh

Ngày 10/3/ 2023, tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm điện – NPSC cùng Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3) đã phối hợp với các nhà thầu và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện mang tải thành công TBA 110kV Thái Hưng, đây là công trình của Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm điện đảm nhiệm đánh dấu công trình Thanh niên năm 2023, chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 đến 26/3/2023). 

Dự án Đường dây và TBA 110kV Thái Hưng, tỉnh Thái Bình do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, được xây dựng tuyến đường dây đi qua địa bàn các xã Thái Xuyên, Thái Hưng, Hòa An, Mỹ Lộc, Thái Đô huyện Thái Thụy chiều dài 7,132 km, dây dẫn AC-400 đấu nối từ TBA 220kV Thái Thụy cấp điên cho TBA 110kV Thái Hưng. Trạm biến áp được xây dựng nằm trên khu đất nông nghiệp thuộc xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình có diện tích là: 4.075,00m2, với quy mô 02 MBA công suất 2x40MVA. Giai đoạn đầu lắp đặt 01 MBA 40MVA - 110/35/22kV. 

Lực lượng Đoàn Thanh niên Xí nghiệp luôn không ngừng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện những công trình, phần việc có ý nghĩa. Cụ thể Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm điện là nhà thầu thí nghiệm luôn phát huy năng lực, khắc phục mọi khó khăn và yêu cầu nghiêm ngặt của dự án phối hợp cùng các đơn vị Quản lý và các nhà thầu thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB thuộc dự án Đường dây và TBA 110kV Thái Hưng, Thái Bình đảm bảo an toàn – tin cậy đối với từng hạng mục kỹ thuật. Dự án tuy yêu cầu đóng điện trong thời gian rất gấp, nhưng nhóm công tác đã sắp xếp bố trí nhân lực linh hoạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đợn vị giao ghi dấu ấn trong tháng Thanh niên năm 2023. 

image003 Kiểm tra hệ thống mạch nhị thứ trước khi đóng điện trạm 110kV Thái Hưng

image005 Kiểm tra cấu hình, cài đặt rơle trước khi đóng điện

Đóng điện thành công TBA 110kV Thái Hưng, công trình Thanh niên năm 2023 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Dự án được hoàn thiện đưa vào vận hành sẽ chống quá tải cho TBA 110kV Thái Thụy và các đường dây trung áp trong khu vực; đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của tỉnh Thái Bình nói chung, đặc biệt là huyện Thái Thụy, Thành phố Thái Bình và khu vực lân cận; tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, cũng như đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện điện năng cho lưới điện khu vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về độ ổn định cung cấp điện và suất sự cố. Với sức trẻ và sự sáng tạo, Đoàn thanh niên cùng đội ngũ CBCNV Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm điện sẽ tiếp tục phát huy năng lực góp phần vào thành công bền vững của EVNNPC nói chung và NPSC nói riêng. 

Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa và Thí nghiệm điện - NPSC