Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Chung một lời thề

z3279887380908_f43a40ba671eeabe2edd4c37a9d5cb65 (1)

Anh em Điện lực Na Rì

Quyết tâm thực hiện thi đua đợt này

Sau lễ phát động làm ngay

Đảm bảo lưới điện, đường dây an toàn

Tất cả quy định trên ban

Tuyệt đối tuân thủ an toàn đầu tiên

Gia đình, bè bạn động viên

Phòng chống cháy nổ đừng quên chấp hành

Văn hoá doanh nghiệp đẩy nhanh

Quy trình 5s đồng hành cùng ta

Anh em như thể một nhà

Từ quân đến tướng nào ta xin thề!

Nguyễn Huệ - Bắc Kạn