Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Những người lính áo cam can trưòng bám tuyến đường dây

trong

Công nhân Điện lực Chi lăng (PC Lạng Sơn) nỗ lực khắc phục lưới điện sau mưa, lũ

Ai cũng nói rằng lương nghành điện rất cao

Nhưng ai thấu những gian lao vất vả.

Sáng tinh mơ mọi nhà dân yên ả

Họ đã lên đường nhận nhiệm vụ được giao.

Trời vẫn còn mưa & sấm chớp thét gào

Họ vẫn trèo cao để mang về ánh sáng.

Sau trận lụt biến áp bay, cột ngã

Họ lại dầm mình nhận vất vả khó khăn.

Nhưng mấy ai nhìn thấu nỗi nhọc nhằn

Người công nhân đằm mình trong vùng lũ.

Nối những đường dây cho điện về rực rỡ

Bữa ăn trưa chỉ bánh mỳ với nước trắng cầm hơi.

Ông trời ơi xin mưa hãy ngừng rơi

Trận lụt đã qua nhưng đồng nghiệp tôi vẫn còn đang chinh chiến.

Mắt thiếu ngủ và giọng nói không tròn tiếng

Vẫn can trường để bám tuyến những đường dây.

Thu Hà – ĐL Chi Lăng, PC Lạng Sơn