Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Thơ: Bác Hồ với ngành Điện

Việt Nam đất nước tôi ơi
Đời đời vẫn nhớ ơn Người khai sinh
Đậm sâu một tấm chân tình
Mà Bác dành trọn, hi sinh một đời
Cho dân tộc Việt rạng ngời
Từ trong ánh mắt, nụ cười thanh xuân
Với ngành Điện Bác ân cần 
Bảo ban cán bộ chuyên cần sớm hôm 
Phát triển ngành Điện tốt hơn
Luôn đặt lợi ích nhân dân lên đầu
Từng bước sánh với năm châu
Đất nước phát triển, dân giàu, ấm no.
Điện lung linh mắt em thơ
Xua tan bóng tối, giấc mơ say nồng
Giờ đây Bác đã đi xa 
Cán bộ ngành Điện vẫn không quên lời
Đưa điện sáng khắp muôn nơi
Lung linh ánh điện như mắt Người kính yêu
Việt Nam đẹp biết bao nhiêu
Mồ hôi đã đổ cho điều lớn lao
Cán bộ Điện lực nêu cao
Tinh thần trách nhiệm, lao vào khó khăn
Không gì có thể cản ngăn
Vì dân vì nước, khó khăn chẳng từ
Vượt lên đầu sóng bão bùng
Như là có Bác vẫn cùng “hành quân”.


Nguyễn Đăng Dũng - Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên