Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Cao Bằng giảm thiểu tình trạng người dân chặt cây đổ vào lưới điện cao áp

Trong quản lý vận hành lưới điện việc đảm bảo an toàn lưới điện cao áp là một vấn đề rất quan trọng. Vấn đề này được quy định cụ thể, chi tiết từ Luật Điện lực đến Nghị định hướng dẫn thực hiện của Chính phủ với mục tiêu không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cũng như an toàn cho con người và thiết bị lưới điện. Trong những năm vừa qua, Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thành lập đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp từng bước đi vào nề nếp, góp phần quan trọng cung cấp nguồn điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên do công tác phổ biến, tuyên truyền chưa được sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số dẫn đến một số người dân thiếu hiểu biết quy định hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Điều này thể hiện qua số vụ việc người dân chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố gián đoạn cung cấp điện trong những tháng cuối năm 2021 đầu năm 2022 có xu hướng tăng mạnh.

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân tại địa bàn các xã; Làm việc với Tỉnh đoàn thanh niên Cao Bằng tổ chức tuyên truyền và ra quân phát quang hành lang lưới điện định kỳ vào các ngày thứ 7, chủ Nhật trong tháng 5/2022; Làm việc với chính quyền các huyện, xã để xây dựng quy chế phối hợp về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm hành lang lưới điện gây sự cố. Về nội bộ, Công ty Điện lực Cao Bằng đã ban hành Chỉ thị liên tịch “Nói không với sự cố cây đổ vào đường dây” giữa Ban Giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty.

2-D Công nhân Điện lực chặt cây có nguy cơ đổ vào đường dây cao áp

Đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP trong đó quy định tăng nặng mức phạt vi phạm hành lang lưới điện cao áp để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm. Trong tháng 4, căn cứ mức độ nghiêm trọng trong việc người dân vi phạm chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lên tới 30 triệu đồng.

bienlainopphat
Biên lai xử phạt do chặt để cây đổ vào lưới điện gây sự cố nghiêm trọng

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ con người và tài sản Quốc gia. Cùng với sự quan tâm của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, các cấp, các Ngành, các đoàn thể, địa phương Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhất để dòng điện luôn luôn được cung cấp an toàn, ổn định phục vụ hoạt động chính trị và kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Lâm Đức Thanh – TTĐKX, PC Cao Bằng