Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Lục Nam tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Thực hiện kế hoạch số 175/KH-ĐLNa, về xây dựng văn hóa an toàn lao động tại Điện lực Lục Nam năm 2021, trong đó có nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau.

Qua đó từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2021, Điện lực đã thực hiện 03 đợt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện Lục Nam. Nội dung tuyên truyền gồm: đợt 1- về sử dụng điện an toàn, nghiêm cấm sử dụng điện để bẫy bắt động vật; đợt 2- tuyên truyền không thả diều, vật bay, phụt lúa gần công trình lưới điện cao áp; đợt 3- tuyên truyền đảm bảo an toàn điện trong nhân dân với 16 nội dung. Qua các đợt tuyên truyền này, Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Lục Nam đã phát sóng 74 lượt đến từng thôn, bản trên địa bàn huyện Lục Nam.

2021_DLLN_anh bia

Nhân viên Điện lực hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Tiếp đến, bắt đầu từ ngày 23/11/2021 Điện lực Lục Nam thực hiện tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, thông qua hình thức phát cuốn “Cẩm nang an toàn điện” và cuốn “Cẩm nang sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” trực tiếp đến các khách hàng, được các khách hàng đón nhận tích cực. Các vị trí thực hiện tuyên truyền gồm: bộ phận một cửa trong UBND huyện Lục Nam, phòng Giao dịch khách hàng tại Điện lực, các hộ gia đình sống gần đường dây điện và trạm điện cao áp. Cuốn cẩm nang thể hiện các nội dung sinh động, trực quan về những việc được làm và không được làm để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, sử dụng điện tiết kiệm và hoạt động bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Theo kế hoạch, Điện lực Lục Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều nội dung theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Bắc Giang, trong đó có việc phối hợp cùng chính quyền các xã/thị trấn thực hiện giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp. 

Với những việc làm như trên, Điện lực Lục Nam tin tưởng sẽ đem lại hiệu quả tốt trong việc tạo sự đồng thuận của người dân, khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định của Chính phủ; từ đó góp phần giảm sự cố lưới điện cao áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và ngăn chặn tai nạn điện trong nhân dân.

Nguyễn Quốc Thắng - PC Bắc Giang