Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Nga Sơn (PC Thanh Hóa) đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trung thế.

Điện lực Nga Sơn hiện đang quản lý 203,49km đường dây trung áp gồm 3 cấp điện áp 10, 22, 35kV với 12 lộ xuất tuyến; 274 TBA (221 TBA TSĐL và 53 TBA TSKH) với tổng công suất 66.640kVA; 05 trạm TG 35/10,5kV với tổng công suất 32.500kVA, trong đó có 04 TBA TG dã chiến; Đường dây 0,4kV có tổng chiều dài 584,92km. 

Thời gian qua, Điện lực Nga Sơn không ngừng đưa ra các giải pháp tối ưu, linh hoạt nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc đảm bảo nâng cao chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng. Trong đó, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần thiết phải được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục.

z3478757412467_c24e1be1514f28e004ae6ccdedf1f559baiviet Công nhân Điện lực Nga Sơn thực hiện chặt tỉa, đốn hạ cây cối có nguy cơ gây mất an toàn hành lang lưới điện

Thực hiện thông báo số 42/TB-UBND ngày 12-4-2022 của UBND tỉnh về việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa và công văn số 819/PCTH-AT ngày 15-4-2022 của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) về việc lập kế hoạch thực hiện xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện, thời gian qua nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp của UBND các cấp, của Công ty đã tạo điều kiện để Điện lực Nga Sơn cùng với các giải pháp về kỹ thuật, tăng cường đẩy mạnh thực hiện việc phát quang hành làn an toàn lưới điện trung thế.

Trong quá trình thực hiện phát quang hành lang, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn do địa bàn quản lý tại địa phương xen lẫn với lưới điện có nhiều cây cối đa dạng như vườn tạp, vườn cây ăn quả, cây bóng mát hoặc cây lấy gỗ có giá trị của hộ gia đình. Mặc dù nhiều hộ dân tiếc vì phải chặt bỏ cây vi phạm, tuy nhiên nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão, được ngành điện cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, giải thích nên các hộ dân đã đồng tình và cùng vào cuộc. Đặc biệt nhiều hộ tự nguyện chặt bỏ cây vi phạm và không yêu cầu phải đền bù.

Từ nhận thức sâu sắc về văn hóa ứng xử của người Việt “trăm cái lý không bằng tý cái tình”, lãnh đạo Điện lực Nga Sơn đã quán triệt đến toàn thể CBCNV-NLĐ khi đi giải phóng hành lang phải chấp hành thật tốt văn hoá doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng, với nhân dân, phải giải thích cặn kẽ để nhân dân hiểu và chia sẻ. Qua đó cũng là môi trường để mỗi người lao động cần học hỏi, nâng cao và hoàn thiện chính mình để góp sức cùng với đơn vị hoàn thành nhiệm vụ Công ty giao, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người thợ điện “trách nhiệm – tận tâm” trong cộng đồng, vừa giỏi tay nghề, vừa văn minh lịch sự trong giao tiếp.

Tính đến thời điểm hiện tại Điện lực Nga Sơn đã đạt 133% kế hoạch xử lý vi phạm và phát quang an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công ty giao trong năm 2022.

Quang Hùng- ĐL Nga Sơn (PC Thanh Hóa)