Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế (PC Tuyên Quang) xử lý khiếm khuyết thiết bị, nâng cao khoảng cách pha - đất lưới điện 110kV

Ngay từ đầu năm 2021, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang đã lên kế hoạch nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đó là: Không để xảy ra tai nạn lao động cho cán bộ công nhân viên đơn vị và trong nhân dân; Không có sự cố chủ quan, hạn chế sự cố khách quan; Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tổn thất điện năng Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) giao, trong đó việc xử lý khiếm khuyết thiết bị, nâng cao khoảng cách pha - đất lưới điện 110kV được Đội rất chú trọng.

Để đạt được những kết quả kể trên, trong suốt thời gian qua với sự chỉ đạo sát sao từ Lãnh đạo PC Tuyên Quang đến các cán bộ công nhân viên quản lý vận hành đường dây đã lập kế hoạch, lên phương án kiểm tra kỹ thuật đường dây bằng các thiết bị phụ trợ như camera nhiệt để kiểm tra nhiệt độ tiếp xúc các mối nối trên đường dây mang tải cao, đo phóng điện cục bộ để sớm phát hiện ra những điểm phát nhiệt, cách điện kém, từ đó có phương án khắc phục xử lý, tránh được sự cố phát sinh do nguyên nhân chủ quan gây nên.

Cột 42 resize 110 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 110kV tại vị trí cột 41 sang 42 đường dây 175E14.6 trạm 220kV Tuyên Quang đi 171E14.3 Sơn Dương

Ngoài việc quản lý kỹ thuật đường dây, Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang còn tích cực quản lý theo dõi các điểm đường dây có chiều cao khoảng cách pha - đất 7m để đưa vào kế hoạch xử lý. Bởi chiều cao khoảng cách pha - đất đạt 7m, khi đường dây mang tải cao và thời tiết nắng nóng, độ võng của đường dây lại tăng lên dẫn đến khoảng cách pha đất không đạt. Việc xử lý này sẽ giảm được các sự cố do nguyên nhân chủ quan do vi phạm pha đất và giảm được một phần tai nạn điện trong nhân dân. 

anh edit 2 110 Công nhân thi công nâng xà để nâng cao khoảng cách pha – đất cột số 24 đường dây 110kV lộ 171A14.8 Nhà máy sinh khối mía đường Tuyên Quang đi 172E14.11 trạm 110kV Hàm Yên

Với cách làm việc trên, trong năm 2021 Đội đã kiểm tra kỹ thuật được 15/15 tuyến đường dây, phát hiện và xử lý được 02 điểm tiết xúc có nhiệt độ tăng cao và nâng cao khoảng cách được được 06 điểm có khoảng cách pha đất thấp. Kết quả này đã góp phần vào thành tích chung của đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, chỉ tiêu về sự cố, giúp cung cấp điện an toàn - ổn định - liên tục, hướng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện ./. 

Trương Bảo Thạch – Đội 110kV, PC Tuyên Quang