Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang bảo đảm an toàn hành lang lưới điện

Trước tình hình tai nạn điện trong dân và sự cố lưới điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, trung áp vẫn xảy ra, Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, trong công tác kiểm tra định kỳ đường dây và triển khai các giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ tai nạn điện trong dân, do vi phạm khoảng cách pha đất, vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, qua đó góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Lắp nắp chụp nâng cao khoảng cách pha đất tại cột 45 đường dây 171A40-172E14.6.

Hiện tại, Đội đang quản lý 16 tuyến đường dây 110kV, trong đó có nhiều đường dây được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1972, đường dây đi qua các vùng đồi núi, ít người qua lại. Những năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị hóa của địa phương diễn ra nhanh. Trước đây đường dây 110kV đi qua là nơi dân cư thưa thớt, ít người qua lại, nay đã thành nơi đông dân cư. Việc này đã ảnh hưởng lớn và gây khó khăn đến công tác quản lý vận hành an toàn ổn định đường dây 110kV.

Đội đã tổ chức rà soát lại toàn bộ khoảng cách pha đất của từng đường dây, phát hiện được 09 điểm pha đất không đạt theo Quy phạm trang bị điện năm 2006, các điểm này đều nằm trong khu vực dân cư, đô thị mới quy hoạch. Đội đã lập phương án kỹ thuật và thi công nâng cao khoảng cách tĩnh không đối với 02 khoảng cột có khoảng cách pha - đất thấp thuộc đường dây 171A40 Nhà máy Thủy điện Thác Bà đi 172E14.6 trạm 220 kV Tuyên Quang, vị trí này nằm trên địa bàn phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang.

Phát hiện sớm nhà dân san gạt đất trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Trong thời gian tới, Đội tiếp tục lập phương án kỹ thuật xử lý 07 điểm pha đất còn lại trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thi công xong dứt điểm trong những tháng cuối năm 2021.

Đối với công nhân tổ quản lý vận hành đường dây, sẽ nâng cao năng lực và trách nhiệm trong công tác kiểm tra định kỳ đường dây, phát hiện sớm những điểm mới phát sinh, có dấu hiệu làm công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, từ đó có phương án tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh công trình mới xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Với các giải pháp đã thực hiện, cùng với sự cố gắng của cán bộ công nhân viên Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế. Tin tưởng rằng các tuyến đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do đơn vị quản lý, sẽ vận hành an toàn ổn định./.

Trương Bảo Thạch - PC Tuyên Quang