Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang tuyên truyền, vận động nhân dân chặt cây bảo vệ hành lang đường dây điện 110kV trước mùa mưa bão

Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang hiện đang quản lý 16 tuyến đường dây 110kV, với tổng chiều dài gần 300 km trải dài trên 43 xã, phường, thị trấn. Với đặc thù là tỉnh miền núi, đường dây 110kV chủ yếu đi qua các vườn rừng trồng gỗ keo, gỗ mỡ, vùng trồng cây nguyên liệu của Nhà máy giấy. Vào thời điểm tháng 4 tháng 5 cây cối phát triển nhanh, đây là thách thức đối với người lao động tại Tổ quản lý đường dây 110kV trong việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Trong kỳ họp tháng 3 năm 2022 của Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã xác định, việc giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đạt theo kế hoạch giao, là phải nói “không” với sự cố do cây cối vi phạm hành lang đường dây. Chính vì vậy, lãnh đạo Đội đã đưa ra 5 nội dung chủ yếu cần triển khai trong tháng 4 năm 2022.

doi  110kV Tuyên truyền hành lang
Đoàn viên thanh niên Đội cao thế tham gia tuyên truyền người dân chặt cây, bảo vệ hành an toàn lưới điện cao áp tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa

Một là, Tổ đường dây phối hợp với Đoàn thanh niên Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân đến UBND các xã, các trường học, trưởng thôn nơi có đường dây 110kV đi qua xong trước tháng 5.2022.

Hai là, nâng cao chất lượng kiểm tra định kỳ đường dây.

Ba là, trong quá trình kiểm tra đường dây, đối với khoảng cột có cây cao đang phát triển, có xu hướng vi phạm hành lang, nguy cơ gây sự cố đối với đường dây phải tiến hành lập giấy ghi nhận hiện trạng, có xác nhận của chính quyền địa phương, đưa ra lộ trình xử lý.

Bốn là, lập lịch tuần đi tuyên truyền, vận động các hộ dân có cây cao trong và ngoài hành lang có cây nguy cơ gây sự cố đối với đường dây 110kV.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chặt, giải phóng hết các khoảng cột có cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố cho đường dây trước mùa mưa bão.

Ngày 04 và 08 tháng 4 năm 2022 Tổ quản lý vận hành đường dây 110kV và Đoàn thanh niên Đội cao thế đã ra quân phát tờ rơi, tuyên truyền đến nhân dân xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn; thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trong 2 ngày đầu ra quân đã chặt được 40 cây gỗ keo và 25 cây gỗ mỡ, đây là những cây cao ngoài hàng lang đang kỳ phát triển mạnh, mùa mưa bão đến sẽ là nguy cơ gây sự cố cho đường dây 110kV. Trong thời gian tới, Đội tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tại xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên; xã vĩnh Lợi, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương hiện đang còn một số cây cao ngoài hành lang. 

doi  110kV Tuyên truyền hành lang 2
Đoàn viên thanh niên Đội cao thế tham gia chặt cây tại khoảng cột 33-34 đường dây 110kV lộ 173A14.10 đi lộ 172E14.2

doi  110kV Tuyên truyền hành lang 3 Hành lang khoảng cột 33-34 đường dây 110kV lộ 173A14.10 đi lộ 172E14.2 sau khi chặt cây

doi  110kV Tuyên truyền hành lang 5 Chặt cây cao ngoài hành lang đường dây tại khoảng cột 19-20 đường dây 110kV lộ 173A14.8 đi lộ 172E14.11.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của Đoàn thanh niên tham gia tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang tin tưởng rằng, mục tiêu giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hướng tới mục tiêu “nói không với sự cố đường dây 110kV” sẽ thành hiện thực./.

Trương Bảo Thạch, Đội cao thế - PC Tuyên Quang