Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thời gian qua, tình hình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn biến khá phức tạp, cụ thể như việc các tổ chức, cá nhân khi thi công công trình, san ủi nền nhà, trồng cây công nghiệp, lắp đặt biển quảng cáo… đã vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố lưới điện. Việc này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác quản lý, vận hành cung cấp điện, gây hao tổn điện năng mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đến tài sản, tính mạng người dân.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và hạn chế tối đa các sự cố về điện, Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn liên tục, ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như phối hợp bảo vệ hành lang lưới điện cao áp phát trên đài phát thanh các huyện, thành phố, phát tờ rơi tới khách hành sử dụng điện, thường xuyên tổ chức kiểm tra và phát quang cây cối nằm trong hành lang an toàn, chặt, tỉa các cây ngoài hành lang an toàn nhưng có khả năng ngã, đổ vào đường dây, làm phóng điện, gây sự cố lưới điện… bên cạnh đó là triển khai xử lý kịp thời các hành vi vi hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Đặc biệt ngày 24/7/2021 Điện lực thành phố Cao Bằng - Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp đã phát hiện vụ vi phạm tại vị trí 477E16.1/16/2÷ 477E16.1/16/3 thuộc đường dây điện 22kV lộ 477E16.1, người dân đang xây dựng nhà (tại tổ 01 thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Sau kiểm tra, Điện lực Thành phố Cao Bằng đã lập biên bản vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, thông báo đến chính quyền địa phương đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong quá trình xây dựng phải tuyệt đối an toàn về người và tài sản và đảm bảo khoảng cách an toàn theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Tương tự ngày 04/10/2021, tại khoảng cột 21 ÷ 22 lộ đường dây điện cao áp 110kV 174E16.2 (220kV) Cao Bằng - 171E16.1 Cao Bằng, Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Cao Bằng trong khi tiến hành kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, đã phát hiện thấy gia đình ông LHA là chủ công trình đang thi công xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, Công ty Điện lực Cao Bằng đã lập biên bản hiện trạng hành lang an toàn lưới điện cao áp đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương, phối hợp hướng dẫn gia đình ông LHA thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi xây dựng mới nhà xưởng sản xuất kinh doanh nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện cao áp 110kV trong khoảng cột 21 ÷ 22 lộ 174E16.2 (220kV) Cao Bằng - 171E16.1.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ vi phạm chủ yếu do kiến thức, nhận thức, ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ hành lang an toàn điện còn hạn chế, người dân chưa nắm được mức độ nguy hiểm khi xây dựng công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao áp, công tác quản lý nhà nước về xây dựng công trình và sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng với chính quyền địa phương đôi lúc còn chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết xử lý các vi phạm, dẫn đến vẫn còn xảy ra nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, số vụ sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đang có chiều hướng gia tăng.

Do vậy để đảm bảo cung cấp điện an toàn và hạn chế tối đa các sự cố hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố bên cạnh những giải pháp của Công ty Điện lực Cao Bằng, chính quyền địa phương, đơn vị chức năng, mỗi người dân, mỗi tổ chức cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện các quy định an toàn trong sử dụng điện, tránh vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, ngăn ngừa nguy cơ, sự cố tai nạn điện.

Bế Thùy Linh – PC Cao Bằng