Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Lạng Sơn bồi huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh viên năm 2022

Ngày 9/9, Công ty Điện lực Lạng Sơn kết hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (CDC) tiến hành bồi huấn nghiệp vụ An toàn vệ sinh viên, cán bộ an toàn chuyên trách năm 2022 cho gần 60 cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động của Công ty và các Điện lực, đơn vị trực thuộc. 

Nhằm giúp cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động đảm bảo hiểu biết những kiến thức cơ bản về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của an toàn vệ sinh viên khi thực hiện các công việc quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa, xây dựng hệ thống  điện....của đội ngũ kỹ thuật viên An toàn chuyên trách và An toàn vệ sinh viên trong Công ty Điện lực Lạng Sơn. Thực hiện mục tiêu: “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, tại bồi huấn, các cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động của Công ty và các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Lạng Sơn đã được quán triệt các nội dung về: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của an toàn vệ sinh viên; nội dung về qui trình an toàn điện. Ngoài ra, các cán bộ còn được tập huấn về kỹ năng sơ, cấp cứu tai nạn lao động; Hướng dẫn các bước hồi sinh tổng hợp và hướng dẫn các nội dung về phòng cháy chữa cháy…

IMG_0845.. trongCán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị tham gia bồi huấn

Thông qua lớp bồi huấn, Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng yêu cầu tất cả các Đơn vị sản xuất trong Công ty Điện lực Lạng Sơn phải tổ chức thực hiện nghiêm công tác An toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, tổ chức và phát huy tốt hoạt động của Mạng lưới An toàn vệ sinh viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

Một số hình ảnh tại lớp bồi huấn: 

ae9f0d28bf467b182257.....trongHướng dẫn sơ cứu cố định gãy xương cẳng Chân

c1d3ea8759e99db7c4f8 trongThực hành tại lớp bồi huấn 

7daf9772251ce142b80d.. trongThực hành tại lớp bồi huấn 

Thu Hường - PC Lạng Sơn