Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hải Phòng tổ chức huấn luyện công tác an toàn theo định kỳ

Vừa qua, PC Hải Phòng đã tổ chức huấn luyện công tác an toàn theo định kỳ bằng hình thức trực tuyến tới cán bộ làm công tác an toàn và quản lý sản xuất kinh doanh đơn vị cấp 4.

Trưởng Ban An toàn ông Mai Quang Hùng trực tiếp truyền tải nội dung

Xác định mục tiêu công tác An toàn điện là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của các đơn vị; việc huấn luyện an toàn định kỳ về công tác an toàn – vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng; bổ sung các nội dung mới, cập nhật kiến thức có thay đổi và những chỉ đạo mới về công tác An toàn – vệ sinh lao động tới cán bộ lãnh đạo các cấp được kịp thời, triển khai hiệu quả trong thực tế để xử lý ngay và phổ biến, cập nhật những thay đổi mang lại hiệu quả tốt trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là giảm tới mức thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình thực hiện công việc trên lưới điện.

Chương trình tập huấn được tập trung vào những nội dung chính sau:

+ Nhóm giải pháp quản lý an toàn: Phổ biến, Bồi huấn, tập huấn nghiệp vụ các Nghị định, Thông tư, Quy trình, quy định, hướng dẫn, công cụ, dụng cụ tới cán bộ các cấp quản lý an toàn tới đơn vị cấp 4 và tấc cả các Đội trưởng/phó; Trưởng Phòng/Phó phòng, công nhân, người lao động trực tiếp tại hiện trường lưới điện hiện hữu, thu ngân viên...  

+ Nhóm giải pháp đào tạo, huấn luyện: Trực tiếp mớ các khóa, lớp đào tạo, hướng dẫn thực hành trực tiếp đến tấc cả các đối tượng quản lý trực tiếp người lao động Đội trưởng/Phó, Tổ trưởng/Phó, người lao động trực tiếp liên quan đến làm việc trên lưới điện thực tế. Nâng cao năng lực quản lý, quản trị, nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra, kiểm soát của các cấp quản lý điều hành.

+ Nhóm giải pháp tuyên truyền, truyền thông: Nhằm mục đích lan tỏa công tác đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động đến từng người lao động, đồng thời ngăn chặn các vụ tai nạn lao động do lỗi chủ quan của con người gây lên, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVNNPC và PC Hải Phòng, CBCNV Điện lực Cát Hải đã triển khai các nội dung tuyên truyền, truyền thông đến mọi người dân và khách hàng mua điện: Gửi các văn bản của EVN, EVNNPC, PC Hải Phòng về công tác đảm bảo an toàn điện, hành lang an toàn lưới điện tới UBND Huyện, các Xã, Thị trấn, tới các khu dân cư, thôn xóm; được phát trên các loa truyền thanh của Huyện, xã , thôn xóm. Thực hiện phát tờ rơi khi khách hàng mua điện thanh toán tiền điện; niên yết các poster tại trụ sở làm việc và các Đội QLTH; CBCNV – NLĐ tham gia vào các nhóm trên Zalo, fanpage của Liên Chi Hội An toàn EVNNPC, Chi hội An toàn PC Hải Phòng...
 
Xác định được công tác đảm bảo công tác An toàn – vệ sinh lao động là nhiệm vụ sống còn, liên quan mật thiết đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Điện lực Cát Hải; lãnh đạo, CBCNV – NLĐ đơn vị luôn lấy công tác An toàn lao động là nhiệm vụ trong tâm, hàng đầu trên tất cả các nội dung, công việc trước khi triển khai, thực hiện công việc trên lưới điện. Kết thúc ngày làm việc, an toàn về nhà là hạnh phúc của mỗi CBCNV – NLĐ của Điện lực Cát Hải.Mạnh Cường - PC Hải Phòng

 

;