Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn lao động

Đứng trước tình hình công tác an toàn lao động trong thời gian gần đây trong toàn Tổng Công ty cũng như tại thực tế tại các đơn vị trực thuộc, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã tổ chức rút kinh nghiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm không để xảy ra nguy cơ mất an toàn khi thực hiện các công việc trên lưới điện. 

Công ty yêu cầu các đơn vị tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn phân cấp trong việc lập, duyệt phương án tổ chức thi công - biện pháp an toàn (PATCTC-BPAT), kiên quyết đình chỉ các cá nhân không có tên trong PATCTC- BPAT, phiếu công tác (PCT), lệnh công tác (LCT), không thực hiện đầy đủ bảo hộ lao động (BHLĐ) và các biện pháp an toàn khi làm việc. Khi chưa có PATCTC - BPAT được duyệt theo phân cấp, thì không được phép cho đơn vị thi công thực hiện công việc trên lưới điện. Bên cạnh đó, PC Lào Cai cũng thực hiện quản lý chặt chẽ việc đăng ký lịch tuần làm việc trên lưới điện, yêu cầu phải sát với tình hình thực tế, hàng tuần các đơn vị trước khi xét duyệt công việc phải kiểm tra nhân lực con người, trang thiết bị vật tư phục vụ đáp ứng thi công, bố trí hợp lý công việc. Đơn vị nào đăng ký công việc không sát với thực tế, còn để xảy ra tình trạng hoãn hủy, phát sinh nhiều mà không có lý do hợp lý, Công ty sẽ yêu cầu có giải trình, đồng thời xem xét trừ vào điểm xét hoàn thành nhiệm vụ tháng và xét thi đua cuối năm. Đặc biệt lưu ý đối với đơn vị thi công ngoài vào đăng ký công việc yêu cầu phải có giấy đăng ký công tác và các giấy tờ pháp lý liên quan đến hạng mục công việc. 

IMG_1652520012485_1652677988306

Kiểm tra thử trọng lượng dây lưng an toàn tại Điện lực Bảo Thắng

Nâng cao chất lượng, đôn đốc chấn chỉnh các nhóm công tác ngoài hiện trường cũng là một trong những nội dung được PC Lào Cai chú trọng thông qua việc  chủ động kiểm tra kiểm soát BPAT (qua hình ảnh, qua điện thoại) trước khi nhóm công tác bắt đầu làm việc. Các nhóm công tác phải chụp ảnh, gửi ảnh theo đúng các nội dung, trình tự các bước đã quy định, nhất là biện pháp an toàn đã thực hiện, ảnh công nhân đang thực hiện công việc. Ngoài kiểm tra kiểm soát hình ảnh cần tăng cường gọi điện kiểm tra người chỉ huy trực tiếp nhóm công tác có làm đầy đủ BPAT theo PCT, LCT đã giao hay không. 

IMG_1652520012474_1652677996299

Lãnh đạo Điện lực kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường

Ông Trần Thanh Duyệt, Phó giám đốc PC Lào Cai cho biết: Nhằm nâng cao kỷ luật trong công tác an toàn lao động, lãnh đạo cùng các phòng nghiệp vụ Công ty sẽ tăng cường kiểm tra thực tế hiện trường, yêu cầu các đơn vị tuân thủ việc kiểm tra kiểm soát công tác ATLĐ trên phần mềm quản lý ATLĐ (ECP). Nghiêm cấm lãnh đạo được đơn vị, người được giao kiểm tra kiểm soát giao tài khoản cho nhân viên kiểm tra kiểm soát hộ hoặc chỉ mở phần mềm ra để xác nhận trạng thái là đã kiểm tra kiểm soát còn trên thực tế không kiểm soát các nội dung công việc. 

Tăng cường đồng bộ các giải pháp kiểm tra kiểm soát, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của PC Lào Cai nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động trong các tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Nguyễn Kiều Hưng – PC Lào Cai