Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai triển khai các hoạt động hưởng ứng “tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 ” và “Công nhân Lào Cai: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn và thích ứng”, đồng thời thực hiện một số giải pháp trong công tác ATVSLĐ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2022 với chủ đề  “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động” Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung trên.

z3393859276921_f1951c5755cbf95142e0112b367403dc

PC Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Theo đó Công ty thành lập Ban chỉ đạo đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên một cách chi tiết, cụ thể. Tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động tại Công ty và các đơn vị cơ sở, thực hiện lời thề văn hoá an toàn lao động đối với 100% lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CBCNV), người lao động. Mặt khác PC Lào Cai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, công tác quản lý kỹ thuật vận hành, công tác sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện; phối hợp với chính quyền địa phương, thôn, bản, trường học nơi có đường dây điện, trạm điện đi qua, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phân phát tờ rơi an toàn điện trong dân để mọi người ý thức, thấy được mức độ đặc biệt nguy hiểm khi tiếp xúc với điện; tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện và công tác an toàn điện trong nhân dân khi có mưa, bão, lũ lụt…trên phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình địa phương, tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại các xã, thị trấn, thôn bản cũng như thông qua trang fanpage của Công ty. Các cấp quản lý, người lao động thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra kiểm soát an toàn lao động đầu giờ làm việc đảm bảo tất các các công việc có kế hoạch cũng như công việc đột xuất đều được kiểm soát chặt chẽ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn trên lưới điện thông qua phần mềm kiểm soát hình ảnh (ECP). 

z3393786203604_890427b6ca62db59e73415c4497a6d71 - Copy

PC Lào Cai  tổ chức lễ phát động văn hóa an toàn lao động trong toàn Công ty 

Bên cạnh đó Công ty đã tổ chức các đợt kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) tại các trạm biến áp 110 kV, trạm trung gian, các TBA phân phối, các kho tàng và trụ sở làm việc qua đó kịp thời thay thế, bổ sung các dụng cụ, phương tiện PCCN ; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan thực hiện kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động đối với từng công việc trên lưới điện. Mỗi công nhân phải tự giám sát, nhắc nhở  lẫn nhau về các biện pháp an toàn, các nguy cơ tiểm ẩn trong quá trình thực hiện công việc. Phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được Công ty phát động nhằm phát hiện, áp dụng nhiều sáng kiến hiệu quả vào công tác sản xuất kinh doanh nói chung và công tác ATVSLĐ nói riêng qua đó cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tính tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về ATVSLĐ- PCCN cho CBCNV. Được biết thêm trong dịp này PC Lào Cai sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hướng về người lao động trong tháng công nhân 2022. 

Nguyễn Kiều Hưng- PC Lào Cai