Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Yên Bái tham gia Lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động của tỉnh năm 2022

Vừa qua, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động, với hơn 500 công nhân viên chức - người lao động thuộc các doanh nghiệp Trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh; học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề của tỉnh tham gia buổi Lễ. Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) có 15 thành viên là đại diện cán bộ công nhân viên và người lao động tham gia buổi Lễ phát động.

Năm 2021, cùng với sự vào cuộc tích cực, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng như chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động. Nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động đã từng bước chuyển biến tích cực. Điều kiện, môi trường làm việc được quan tâm, cải thiện hơn, quan tâm thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động. Năm 2021, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho trên 90.700 lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

04052022 chuẩn

Cán bộ công nhân viên và người lao động PC Yên Bái tham gia Lễ phát động

Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 có chủ đề: "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Đối với PC Yên Bái, năm 2021 thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, cụ thể đã lập và triển khai Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động đến các đơn vị trực thuộc, trang bị đầy đủ phương tiện dụng cụ an toàn, bảo hộ lao động trong SXKD; định kỳ kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng các trang bị dụng cụ an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tỉnh Yên Bái và các ngành có liên quan đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đến các đơn vị, bên cạnh đó việc kiểm tra, giám sát được tăng cường từ cán bộ là lãnh đạo Công ty đến các đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động. 

Coi trọng huấn luyện, đảm bảo nội dung ngắn gọn, sát với thực tế công việc hàng ngày của người lao động, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với từng đối tượng, họp giao ban an toàn tuần hàng tuần nhằm đánh giá tình hình thực hiện, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời về công tác an toàn toàn vệ sinh lao động; thường xuyên theo dõi, kiểm tra thiết bị không để sảy ra cháy nổ; thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được kiểm định theo quy định hiện hành; không để phát sinh các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; nắm bắt thông tin, diễn biến của các cơn bão, đợt mưa lớn có biện pháp để ứng phó kịp thời. Năm 2021, PC Yên Bái không để sảy ra tai nạn lao động nặng. Bên cạnh đó, PC Yên Bái thực hiện tốt phòng chống tai nạn lao động; quản lý môi trường, lập hồ sơ vệ sinh lao động; chăm sóc và khám sức khoẻ cho người lao động; an toàn điện trong nhân dân và hoạt động của mạng lưới ATVSV; làm tốt công tác phòng dịch bệnh Covid-19. 

Năm 2022, PC Yên Bái đề ra mục tiêu đó là tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan; công tác an toàn vệ sinh lao động tiếp tục triển khai đồng bộ 03 nhóm giải pháp như Huấn luyện – Đào tạo; Quản lý; Tuyên truyền – giáo dục; đồng thời tăng cường kiểm tra/xử lý vi phạm an toàn lao động tại hiện trường lao động, đây là giải pháp quan trọng trong thiết lập lại ý thức và kỷ luật ATLĐ, đẩy mạnh ứng dụng phân hệ kiểm tra đột xuất an toàn lao động trên ECP.

ATVS 20222 (Bai)

PC Yên Bái tham gia Diễu hành tuyên truyền Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, VSLĐ tỉnh Yên Bái năm 2022 tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Nhân dịp này, tỉnh Yên Bái, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phong trào "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" năm 2021 và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động.

Mai Ngọc Lương - PC Yên Bái