Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Thực hiện Văn hóa An toàn trong lao động sản xuất tại PC Sơn La

Xây dựng văn hóa an toàn lao động, trước hết phải quan tâm và chú trọng đến xây dựng văn hóa an toàn lao động của tập thể và mỗi cá nhân. Người lao động chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: từ nghề nghiệp, môi trường, gia đình, xã hội v.v. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, văn hóa an toàn lao động cá nhân được củng cố trước hết bởi những chính sách chung về an toàn lao động, yêu cầu về ứng xử an toàn, những kế hoạch, chương trình, giải pháp, biện pháp …

Công tác văn hóa an toàn lao động đã được CBCNV và lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La đặc biệt chú trọng, quan tâm thỏa đáng. Tạo thói quen cho người lao động luôn có ý thức với công việc với bản thân và có trách nhiệm với đồng nghiệp mỗi khi thực hiện công việc được giao. Các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động yếu tố nguy hiểm, nguy cơ rủi ro cao khi thực hiện công việc được tuân thủ nghiêm ngặt.

Công tác kiểm tra tại hiện trường sản xuất được thực hiện theo quy định. Phòng An toàn và các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên phần mềm quản lý an toàn lao động (ECP). Gọi điện thoại trực tiếp hoặc kiểm tra tại hiện trường sản xuất. Qua đó những sai phạm đã được chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời, tránh được những vi phạm đáng tiếc xảy ra. Kịp thời hướng dẫn các đội công tác thực hiện công việc phải thực biện pháp an toàn, phân tích đánh giá các mối nguy có thể xảy ra đối vơi công việc đang thực hiện… Từ đó, người lao động đã ý thức hơn và làm thay đổi nhận thức, thái độ của người lao động và lãnh đạo quản lý trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Trao đổi với anh Bùi Huy Hoàng - Công nhân quản lý vận hành lưới điện trung hạ áp, Điện lực Mai Sơn tại hiện trường cho biết: Từ khi triển khai văn hóa an toàn lao động CBCNV đã hiểu và thực hiện một cách tự giác như một thói quen cần thiết. Đối với công việc tuyệt đối phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, từ việc thử hết điện cho đến đặt tiếp địa, tháo tiếp địa, thắt dây an toàn … đã giúp cho người thực hiện nhiệm vụ cảm thấy rất yên tâm, nâng cao hiệu quả công việc.

Có thể nói việc triển khai văn hóa an toàn lao động đã có sự chuyển biến tích cực đi vào nếp nghĩ cách làm của mỗi cán bộ công nhân viên, hình thành nên giá trị đích thực trong công tác an toàn lao động với mục tiêu rõ ràng: “An toàn lao động thực sự là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, doanh nghiệp, và của toàn xã hội”.Bun Hợp - PC Sơn La
 

;