Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Chiêm Hóa (PC Tuyên Quang) nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng

Thời gian qua Điện lực Chiêm Hóa đã không ngừng tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng dịch vụ sản xuất khác của Ngành điện, trong đó có dịch vụ thuê quản lý vận hành đường dây 35kV và trạm biến áp cho khách hàng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng điện năng, xây dựng niềm tin của khách hàng trên địa bàn đối với ngành Điện.

Điện lực Chiêm Hóa hiện đang quản lý 320,2 km đường dây 35kV và 698,68 km đường dây 0,4kV, với 251 trạm biến áp, trong đó có 32 trạm biến áp là tài sản của khách hàng. Theo báo cáo năm 2021, sự cố do nguyên nhân chủ quan từ các trạm biến áp là tài sản khách hàng chiếm gần 27 % số vụ. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do tác động của thiên tai, thời tiết, có nhiều nguyên nhân mang tính chủ quan: đường dây cấp điện, thiết bị trên lưới của khách hàng vận hành lâu năm nhưng chưa được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ để phát hiện kịp thời các khiếm khuyết. 

Trước đây, mỗi khi gặp sự cố ở trạm biến áp chuyên dùng, khách hàng thường phải tìm kiếm các dịch vụ sửa chữa, có khi mất 5 đến 7 ngày mới xử lý xong làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề này không còn đáng lo ngại khi các doanh nghiệp có trạm biến áp chuyên dùng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa thực hiện ký hợp đồng thuê quản lý vận hành đường dây 35kV và trạm biến áp với Điện lực Chiêm Hóa. 

DLCH quan ly van hanh sx khac
Công nhân Điện lực Chiêm Hóa thực hiện bảo dưỡng vệ sinh công nghiệp tài sản của khách hàng

Theo hợp đồng đã ký kết, định kỳ Điện lực Chiêm Hóa tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các trạm biến áp chuyên dùng, phát dọn hành lang tuyến 35kV thuộc tài sản khách hàng, tư vấn khuyến cáo, cảnh báo trước cho khách hàng khi có nguy cơ tiềm ẩn về sự cố. Hoặc khi có sự cố, công nhân Điện lực Chiêm Hóa cũng nhanh chóng có mặt xử lý kịp thời, qua đó chất lượng các trạm biến áp, đường dây 35kV của khách hàng luôn được đảm bảo; đối với ngành Điện nâng cao được chất lượng quản lý vận hành, ngăn chặn các nguy cơ sự cố ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện do sự cố từ trạm biến áp của khách hàng.

DLCH quan ly van hanh sx khac 1
Công nhân Điện lực Chiêm Hóa thực hiện bảo dưỡng vệ sinh công nghiệp tài sản của khách hàng

Từ đầu năm 2022 đến nay, Điện lực Chiêm Hóa đã ký hợp đồng quản lý vận hành thuê gần 60% số khách hàng trên địa bàn, sau khi ký kết hợp đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cả 2 bên. Tuy vậy, việc ký hợp đồng quản lý vận hành thuê cho khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào nhận thức của khách hàng và sự vận động từ phía Điện lực. 

Vì vậy, Điện lực Chiêm Hóa đã phân cấp trách nhiệm cụ thể đến từng bộ phận trong đơn vị, từng cá nhân trong quá trình thực hiện hợp đồng, đến khi kết thúc hợp đồng để nâng cao trách nhiệm, uy tín, tạo niềm tin với khách hàng về các dịch vụ điện, qua đó để khách hàng tiếp tục tin tưởng sử dụng dịch vụ của ngành Điện.

Với sự quyết tâm cao, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Điện lực Chiêm Hóa, đã hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố gây thiệt hại cho tài sản khách hàng và hệ thống lưới điện của ngành Điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện tin cậy, an toàn, liên tục phục vụ nhân dân và khách hàng. Đồng thời, Điện lực Chiêm Hóa sẽ phấn đấu đến hết tháng 8 năm 2022, toàn bộ khách hàng chuyên dùng sẽ sử dụng dịch vụ thuê Điện lực quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp./.

Nguyễn Duy Thành – ĐL Chiêm Hóa, PC Tuyên Quang