Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) cung cấp dịch vụ điện an toàn, ổn định cho khách hàng

Thực hiện nhiệm vụ Công ty Điện lực Hà Nam giao, Điện lực Duy Tiên đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý lưới điện nhằm phục vụ khách hàng, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành điện. 

Theo đó, Điện lực Duy Tiên đang được PC Hà Nam giao nhiệm vụ triển khai các loại hình dịch vụ điện lực như: Tư vấn giám sát; Tư vấn thiết kế; Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ; Sửa chữa thí nghiệm điện; Quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng; Nghiệm thu; Quản lý dây, cáp viễn thông và thông tin của các đơn vị khác treo trên cột điện; Hotline. Các loại hình dịch vụ này có vai trò rất quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và năng suất lao động. Đồng thời tạo sự gắn kết, đồng thuận đối với khách hàng trong công tác cung cấp điện, minh bạch công khai các loại hình dịch vụ mà ngành điện đang cung cấp thực hiện.

h4Đội Hotline thực hiện vệ sinh cách điện cho TBA khách hàng

Để đảm bảo thực hiện tốt việc cung cấp điện ổn định, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo chỉ tiêu mà PC Hà Nam giao, Điện lực Duy Tiên đã luôn chú trọng trong công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực hiện các dịch vụ đối với phần tài sản lưới điện của khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

h8

Kiểm tra tiếp xúc bằng camera nhiệt TBA của khách hàng

Trong 8 tháng đầu năm 2022, doanh thu từ SXKD khác của Điện lực Duy Tiên đạt 2,37/4,128 tỷ KH năm PC Hà Nam giao tương ứng tỷ lệ 57,4%. Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả SXKD chung của PC Hà Nam. Ngoài ra để thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ kể trên Điện lực Duy Tiên đã luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến đến từng CBCNV về vai trò và tầm quan trọng của công tác SXKD khác, việc đảm bảo tốt nhất các dịch vụ điện, nhằm thúc đẩy ý thức tự giác của CBCNV trong việc tham gia công tác SXKD khác tại đơn vị. Việc triển khai và thực hiện tốt các loại hình dịch vụ đến khách hàng góp phần cung cấp điện an toàn, ổn định, thường xuyên, liên tục giảm thiểu sự cố lưới điện là tài sản khách hàng, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện. 

Thông qua các loại hình dịch vụ của hoạt động SXKD khác, Điện lực Duy Tiên đã và đang tạo dựng hình ảnh và góc nhìn tốt của khách hàng đối với ngành điện. Thực hiện nhiệm vụ song song với việc đảm bảo quyền lợi, mục đích của khách hàng, tăng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện. 

Tạ Văn Hùng - Điện lực Duy Tiên