Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy trong những tháng cao điểm nắng nóng 2022, Điện lực Hàm Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm với nhiều hình thức đa dạng, như qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tư vấn trực tiếp đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

ĐLHY tuyen truyen TKĐ 1 Công nhân Điện lực Hàm Yên tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp khách hàng tại nhà

Để tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến các khách hàng trên địa bàn huyện, Điện lực Hàm Yên đã chủ động kết hợp với Trung tâm văn hóa - Thông tin huyện, Ủy ban Nhân dân (UBND) các xã trên địa bàn để tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như tuyên truyền trên loa phát thanh, bảng tin của xã, tổ dân phố, cùng với đó Điện lực Hàm Yên đã tổ chức các chương trình gặp khách hàng, kết hợp tham gia họp cùng UBND các xã để tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Đối với những khách hàng lớn có sản lượng cao, Điện lực Hàm Yên đã cử đại diện đến gặp trực tiếp vận động, hướng dẫn khách hàng sử dụng tiết kiệm điện, sẵn sàng ký thỏa thuận tham gia phối hợp thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải, đồng thời luôn luôn gắn kết chặt chẽ giữa hai bên khi khách hàng cần tới sự giúp đỡ của Điện lực.

ĐLHY tuyen truyen TKĐ 2
Công nhân Điện lực Hàm Yên tuyên truyền qua loa phát thanh tại UBND xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Với công tác tuyên truyền sử dụng điện đến khách hàng một cách thiết thực, đã làm  thay đổi ý thức cũng như thói quen sử dụng điện của khách hàng một cách tiết kiệm, hiệu quả. Vì vậy, mỗi cán bộ công nhân viên Điện lực Hàm Yên luôn ý thức, nắm rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn cho khách hàng sử dụng điện. 

Lê Hoàng Quân - ĐL Hàm Yên, PC Tuyên Quang