Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện Lực Nho Quan (PC Ninh Bình) tăng cường dịch vụ thuê khoán quản lý vận hành lưới điện trung áp

Điện Lực Nho Quan thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) quản lý với tổng chiều dài đường dây trung thế là 348,55km, trong đó có 54,44 km thuộc tài sản của khách hàng. Vận hành trên lưới điện 435 TBA trong đó 136 TBA thuộc tài sản của khách hàng - ứng với 164 máy biến áp. Theo đúng quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống điện, đa số các khách hàng không đủ điều kiện về nhân lực trong việc tự vận hành, quản lý. Trong quá trình vận hành, khi xảy ra sự cố công trình điện thuộc tài sản khách hàng không những gây gián đoạn cung cấp điện của khách hàng mà còn ảnh hưởng đến việc cung cấp điện của Điện lực Nho Quan cho các phụ tải khác.
Vì vậy, để góp phần đảm bảo vận hành an toàn cho công trình điện của khách hàng cũng như lưới điện huyện Nho Quan, giúp giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng các nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, Điện lực Nho Quan đã phối hợp hiệu quả với khách hàng sử dụng điện dịch vụ “Thuê khoán quản lý vận hành lưới điện trung áp thuộc tài sản khách hàng”.
Định kỳ hành tháng, Điện lực Nho Quan đến kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh cho các trạm điện của khách hàng. Điện lực Nho Quan thường xuyên cung cấp thông tin về tình trạng của trạm, đưa ra khuyến cáo, thông báo các khiếm khuyết cần khắc phục, sửa chữa, các thiết bị đến kỳ hạn phải kiểm định để đảm bảo an toàn vận hành, khi có sự cố, anh em điện lực với tinh thần trách nhiệm cao, nhanh chóng có mặt xử lý kịp thời. Chất lượng các trạm biến áp luôn được đảm bảo.

1

Kiểm tra định kỳ trạm biến áp của khách hàng bằng các thiết bị hiện đại 

Điện lực Nho Quan đã ký kết hợp đồng bảo dưỡng trạm biến áp tính đến hết tháng 2 năm 2023 với 36 khách hàng trên địa bàn huyện. Việc ký kết hợp đồng bảo dưỡng TBA giữa khách hàng và ngành điện mang lại hiệu quả thiết thực cho cả 2 bên. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và tay nghề chuyên môn, còn ngành điện nâng cao được chất lượng trong công tác quản lý vận hành, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ sự cố ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện do trạm biến áp của khách hàng thường không được chủ tài sản chú ý kiểm tra, vệ sinh thường xuyên.
Bên cạnh nhiệm vụ là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty giao, Điện lực Nho Quan đã đẩy mạnh thực hiện các loại hình dịch vụ khác, đặc biệt là dịch vụ thuê khoán quản lý, thí nghiệm TBA và đường dây của khách hàng, nhằm nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, uy tín của ngành điện, mang lại chuỗi lợi ích cho khách hàng. Từ đó nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng lợi nhuận, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công ty giao.

Thu Lan – Điện lực Nho Quan, PC Ninh Bình