Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực thành phố Thanh Hóa phát huy tiềm năng, đưa dịch vụ điện lực đến với đối tác, khách hàng

Năm 2023, cùng với thực hiện hiệu quả chủ đề năm “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh đưa các dịch vụ điện lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến với đối tác, khách hàng, từ những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Điện lực thành phố Thanh Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, địa bàn và năng lực của đơn vị để với quyết tâm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng. 

Theo đó, đơn vị duy trì tổ chức tuyên truyền đến 100% người lao động cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc thông tin quảng bá đến khách hàng sử dụng các dịch vụ do đơn vị cung cấp bằng hình thức truyền thông trên nền tảng số và tư vấn trực tiếp,… Cùng với đó, quan tâm công tác chuyển đổi số các dịch vụ, chú trọng đến đào tạo, bồi huấn nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh… nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới của ngành và toàn xã hội đang đặt ra.  

734a2b4dd8ca0e9457db3 Công nhân Điện lực thành phố Thanh Hóa thực hiện dịch vụ cho khách hàng phát triển mới.

Trong lĩnh vực về dịch vụ điện lực, tạm tính đến thời điểm hết tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thanh Hóa có 2.026 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ, doanh thu đạt 109%, lợi nhuận đạt 105% kế hoạch giao. Đối với quản lý vận hành thuê, đã ký bao thầu với 135 khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng trong đó dịch vụ thí nghiệm đã thực hiện đối với 81 trạm biến áp, đạt 116% kế hoạch giao… Thời gian còn lại của năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua nước rút, góp phần cùng với Công ty đảm bảo hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu của Tổng công giao.

Trên cơ sở thực tiễn được khẳng định, các dịch vụ do Điện lực thành phố Thanh Hóa cung cấp vừa đảm bảo cải thiện hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực, vừa góp phần nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng.

Phạm Tuấn – ĐL.Thành phố Thanh Hóa (PC Thanh Hóa)