Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang) tích cực triển khai công tác kiểm tra giám sát mua bán điện

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ người dân, thời gian qua Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang) đã tích cực triển khai công tác kiểm tra sử dụng điện trên địa bàn huyện Yên Sơn, qua đó phát hiện, xử lý hành chính nhiều trường hợp vi phạm, từng bước góp phần minh bạch hóa trong quá trình mua bán điện năng và nâng cao uy tín của ngành Điện đối với khách hàng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Điện lực Yên Sơn đã kiên trì, bám sát địa bàn quản lý, tổ chức thực hiện được 14.470 lượt kiểm tra sử dụng điện, đơn vị đặc biệt chú trọng kiểm tra sử dụng điện đối với các khách hàng có sản lượng điện lớn, các trạm biến áp chuyên dùng, các khách hàng có sản lượng điện bất thường qua đó phát hiện và xử lý 36 vụ vi phạm sử dụng điện. Trong đó có 31 vụ vi phạm giá điện, 4 vụ vi phạm số hộ sử dụng điện và bắt được 1 vụ trộm cắp điện, sản lượng điện bồi thường là 116.913 kWh với tổng số tiền thu được hơn 70  triệu đồng.

DLYS tich cuc kiem tra mua ban dien Cán bộ công nhân viên Điện lực Yên Sơn lập biên bản kiểm tra sử dụng điện khách hàng

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm sử dụng điện có thể xảy ra, Điện lực đã tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đo đếm, bố trí cán bộ công nhân viên  của đơn vị giám sát, kiểm tra việc quản lý và khai thác hệ thống thu nhập dữ liệu công tơ tự động, xử lý kịp thời các trường hợp lỗi kết nối dữ liệu với các hệ thống đo đếm có lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa, quản lý chặt chẽ hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

DLYS tich cuc kiem tra mua ban dien 2 Cán bộ công nhân Điện lực Yên Sơn kiểm tra sử dụng điện khách hàng bằng app hiện trường

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường nâng cấp, sửa chữa hệ thống lưới điện, nâng cao công tác quản lý không để kẽ hở cho khách hàng trộm cắp điện, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện Yên Sơn để được hỗ trợ kiểm tra, xử phạt hành chính các hành vi vi phạm sử dụng điện, tuyên truyền cho người dân biết để không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi trộm cắp điện. 

Trong thời gian tới, Điện lực Yên Sơn sẽ tiếp tục tích cực, lồng ghép tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả để cả bên mua điện tuân tủ các quy định của pháp Luật, đảm bảo quyền lợi giữa bên bán và bên mua điện tránh xảy ra những sai phạm không đáng có trong quá trình thực thi nghĩa vụ các bên đã cam kết trong hợp đồng mua bán điện, qua đó đảm bảo cung cấp điện tin cậy, an toàn liên tục phục vụ nhân dân, trên địa bàn./.

Hoàng Quốc Việt - ĐL Yên Sơn, PC Tuyên Quang