Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Giang huấn luyện định kỳ an toàn điện năm 2022 cho người làm công tác dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện năng

Từ ngày 26/8 đến ngày 09/9/2022, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức lớp huấn luyện, sát hạch, cấp thẻ an toàn điện cho người làm công tác dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện tại các Điện lực trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Việc huấn luyện được thực hiện tập trung tại 5 địa điểm chính là: Điện lực Việt Yên, Điện lực Sơn Động, Điện lực Lục Nam, Điện lực Lục Ngạn và trụ sở Công ty. Giảng viên lên lớp huấn luyện là cán bộ của Phòng An toàn, PC Bắc Giang, dưới sự giám sát của Sở Công Thương. Tổng số có 289 học viên tham dự đợt huấn luyện năm nay.

12.9.22 anh 1 (P11)

Lớp huấn luyện an toàn điện cho dịch vụ điện nông thôn tại Điện lực Lục Nam

Nội dung huấn luyện cho các học viên gồm những quy định về an toàn điện như: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Thông tư số 05/2021/TT-BCT, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; Quản lý rủi ro, nhận diện và xử lý khi gặp tai nạn điện; Hướng dẫn cấp cứu người bị điện giật; Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao; Biện pháp an toàn khi làm việc trên đường dây điện hạ áp có điện; Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ làm việc. 

Kết thúc huấn luyện, các học viên thực hiện bài kiểm tra sát hạch, kết quả 100% đạt yêu cầu. Căn cứ kết quả huấn luyện của các học viên, Sở Công thương tỉnh sẽ cấp thẻ an toàn điện cho các tổ viên chưa có thẻ theo quy định. 

Hoàng Minh Hương-PC Bắc Giang