Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Thanh Hóa và Agribank ký kết hợp tác thu tiền điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi

Sáng 5/11, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi.

Để đẩy mạnh thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt, thời gian qua, PC Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Agribank Thanh Hóa cũng như các ngân hàng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức trung gian triển khai thực hiện.

Với sự chung tay vào cuộc của các đơn vị liên quan, tính đến hết tháng 10-2021, số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đều đạt và vượt kế hoạch đề ra với số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 59,04%, doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 90,93%. Riêng tổng số hóa đơn thu qua hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh là 51.870 hóa đơn, chiếm tỷ lệ 6,66%; tiền điện thu được thông qua hình thức tự động và hình thức chuyển khoản (ủy nhiệm chi) là 253,72 tỷ đồng chiếm 24,91%.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả và tỷ lệ khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt, tại lễ ký kết, ngoài các hình thức đang được triển khai, PC Thanh Hóa và Agribank Thanh Hóa thống nhất triển khai thu tiền điện thông qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi.

Ngay sau lễ ký kết hai bên sẽ tiến hành triển khai thí điểm hình thức thu tiền điện thông qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để khách hàng và Nhân dân thấy rõ được hiệu quả, lợi ích, từ đó lựa chọn và sử dụng hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

 

Hùng Mạnh – PC Thanh Hóa
 

;