Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Tuyên Quang huấn luyện công tác An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Nhận thức sâu sắc và đánh giá tầm quan trọng của công tác huấn luyện thường niên, định kỳ về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Vừa qua công ty đã tổ chức thành công lớp huấn luyện định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2021.

Tham dự lớp tập huấn có 75 học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, phó phòng của các đơn vị trực thuộc, chuyên viên của 08 đơn vị cơ sở (06 Điện lực, Cơ quan văn phòng công ty và Đội quản lý vận hành cao thế) là những cán bộ chủ chốt về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của công ty. Hình ảnh buổi huấn luyện

Tại lớp huấn luyện các học viên đã được cung cấp thông tin, diễn biến, phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ tai nạn lao động trong những năm trước đây và bài học rút kinh nghiệm để phòng tránh tai nạn lao động tương tự tái diễn. Những nội dung trọng tâm, định hướng trong thời gian tới về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng được củng cố, hệ thống lại.

Cuối buổi huấn luyện các học viên đã được giao lưu, trao đổi với nhau về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và làm bài kiểm tra sát hạch theo hình thức trắc nghiệm và viết tự luận liên hệ với thực tế của đơn vị.

Thông qua lớp huấn luyện cán bộ công nhân viên với những kiến thức và ý thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đã được nâng cao. Nhờ những kiến thức được huấn luyện sát với thực tế và thường xuyên tiếp xúc, có thể áp dụng ngay khi trở về đơn vị để làm tốt hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xẩy ra sự cố, tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan./.Lê Nguyên Hải - PC Tuyên Quang