Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang tổ chức diễn tập PCCC tại các trạm 110kV

Thực hiện theo kế hoạch PCCC năm 2021, vừa qua Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã tổ chức diễn tập PCCC tại các trạm 110kV, với các tình huống cháy đặc trưng trong phương án chữa cháy của cơ sở. Qua đợt diễn tập mỗi cán bộ công nhân viên đã củng cố được kiến thức và nâng cao trách nhiệm của bản thân về công tác PCCC.
    
Với mục tiêu an toàn tuyệt đối trong công tác quản lý vận hành thiết bị, không để sảy ra sự cố cháy, nổ tại các trạm 110kV. Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về PCCC đến 100% cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn công nhân viên quản lý tốt nguồn nhiệt, chất cháy và hướng dẫn cách bảo quản, cách kiểm tra, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ như các bình chữa cháy, bể cát chữa cháy, hệ thống bơm nước chữa cháy tự dộng …

Cán bộ an toàn hướng dẫn cách kiểm tra, vận hành hệ thống bơm nước chữa cháy tự động tại trạm 110kV Long Bình An.

Trong đợt diễn tập năm nay, Đội chọn một trong các tình huống cháy đặc trưng trong phương án chữa cháy của cơ sở, không trùng lắp với tình huống diễn tập của các năm trước. Như trạm 110kV Long Bình An chọn tình huống cháy nổ tại ngăn tủ hợp bộ máy cắt tổng 332, trạm 110kV Chiêm Hóa chọn tình huống cháy nổ biến điện áp TUC11, trạm 110kV Gò Trẩu chọn tình huống cháy nổ tại tủ hợp bộ TUC91 … Sau mỗi tình huống diễn tập dập tắt đám cháy trên mô hình cháy giả định và tổ tiến hành chức họp rút kinh nghiệm.

Hình ảnh diễn tập tại trạm 110kV Long Bình An.

Ông Cao Xuân Thủy, Đội trưởng đội quản lý vận  hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang cho biết: Đối với công tác PCCC tại các trạm 110kV, việc luôn chủ động lấy phòng ngừa là chính, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. Công tác tại chỗ phải sẵn sàng, lực lượng chữa cháy ban đầu luôn sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Mỗi cán bộ công nhân viên phải nắm bắt được tiêu lệnh chữa cháy; Quy trình xử lý sự cố lưới điện Quốc gia; Sơ đồ lưới điện; Nắm bắt được các tính năng, phạm vi sử dụng của từng loại bình chữa cháy để sử dụng có hiệu quả cao.

Sau buổi diễn tập, mỗi cán bộ công nhân viên đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân mình trong việc phòng cháy và chữa cháy trong đời sống sinh hoạt hàng ngày tại gia đình, tại cộng đồng cũng như nơi làm việc. Mỗi cán bộ công nhân viên thực hiện tốt công tác PCCC tại cơ sở, chính là góp phần bảo đảm công tác AT-VSLĐ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của công ty giao./.

Trương Bảo Thạch - PC Tuyên Quang