Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Kạn huấn luyện công tác PCCC - CNCH năm 2021

Học viên lớp tập huấn thực hành chữa cháy tại Trạm 110 kV Bắc Kạn

Nhằm thực hiện đúng các quy định của Pháp luật trong công tác PCCC&CNCH, nâng cao kiến thức về an toàn cháy, nổ và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ cho các đơn vị và những người trực tiếp làm công tác PCCC tại cơ sở. Ngày 05/10/2021, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức huấn luyện cấp chứng nhận và thực tập phương án PCCC&CNCH cho người có chức danh Chỉ huy chữa cháy (người đứng đầu cơ sở) và Đội PCCC&CNCH các cơ sở trực thuộc Công ty.Diễn tập phương án PCCC&CNCH tại Trạm 110 kV Bắc Kạn

Dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn, các học viên đã được tìm hiểu các quý định của Pháp luật về công tác PCC&CNCH, trang bị kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở, thực hành kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra. Phương pháp cứu nạn cứu hộ và sử dụng các phương tiện PCCC&CNCH; thực tập xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả cao. Qua lớp tập huấn, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng nhận PCCC&CNCH, tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt góp phần đắc lực cho công tác PCCC tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện tại chỗ; Vật tư và hậu cần tại chỗ. Đặc biệt, chương trình tập huấn đã giúp người đứng đầu các đơn vị trực thuộc PC Bắc Kạn nêu cao và phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong chỉ đạo thực hiện đây fđủ các quy định của pháp luật, duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC&CNCH, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy định về PCCC&CNCH tại đơn vị mình từ đó góp phần đảm bảo an toàn sản xuất, duy trì vận hành hệ thống điện ổn định, liên tục và an toàn.Bùi Phi Khanh - PC Bắc Kạn