Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hà Giang tổ chức huấn luyện PCCC

Với mục đích nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) và sẵn sàng ứng phó trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (CNCH), vừa qua, Công ty Điện lực Hà Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tổ chức huấn luyện và diễn tập phương án PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC&CNCH của Công ty.

Cán bộ Cảnh sát PCCC hướng dẫn cách sử dụng các  trang thiết bị cứu hỏa.

Được sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Giang, các học viên đã tìm hiểu các quy định của Pháp luật về công tác PCC&CNCH, trang bị kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở, thực hành kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra. Phương pháp cứu nạn cứu hộ và sử dụng các phương tiện PCCC&CNCH; thực tập xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả cao.

Phối hợp cùng lực lượng PCCC chuyên nghiệp thực hiện diễn tập theo phương án PCCC.

Qua lớp tập huấn, 100% các học viên đến từ Đội PCCC của khu vực Cơ quan Công ty và Đội QLVH lưới điện Cao thế cùng các Điện lực trực thuộc đủ điều kiện cấp chứng nhận PCCC&CNCH, tiếp tục là những hạt nhân góp phần tích cực cho công tác PCCC tại cơ sở. Đặc biệt, chương trình tập huấn cũng đã giúp người đứng đầu các đơn vị trực thuộc PC Hà Giang nêu cao và phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật, duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC&CNCH, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy định về PCCC&CNCH tại đơn vị mình từ đó góp phần đảm bảo an toàn sản xuất, duy trì vận hành hệ thống điện ổn định, liên tục và an toàn.

Chung Chí Kiên - PC Hà Giang