Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Nam Định nâng cao nghiệp vụ PCCC cho đội ngũ an ninh bảo vệ mục tiêu các trạm 110kV không người trực

Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, trong những năm qua Công ty Điện lực Nam Định không ngừng cải thiện cơ sở hạ tầng, bổ sung lớp kỹ thuật số cho hệ thống lưới điện. Đến nay trên hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Nam Định đã lắp đặt tổng số 183 bộ Recloser, 96 bộ LBS cơ bản các thiết bị được thực hiện kết nối điều khiển xa.

Trong giai đoạn 2018-2021 Công ty đã triển khai kế hoạch cải tạo áp dụng công nghệ số cho 12 trạm biến áp 110kV trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định, tính đến thời điểm này với 2/12 trạm biến áp (TBA) 110kV đã áp dụng công nghệ số và vận hành ở chế độ điều khiển xa, không người trực.


 
Triển khai huấn luyện và bàn giao mục tiêu bảo vệ cho TBA 110KV Liễu Đề - H. Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định

Việc xây dựng và đưa vào vận hành các TBA 110 KV không người trực có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện đại hoá, tự động hoá lưới điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và tăng năng suất lao động.

Cùng với việc đưa các TBA 110kV vào vận hành ở chế độ điều khiển xa không người trực là việc triển khai đảm bảo an ninh, an toàn tài sản được đơn vị đặc biệt quan tâm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp thiết bị, tài sản tại các TBA 110KV trên địa bàn toàn tỉnh. Để đồng bộ việc chuyển đổi các trạm biến áp 110kV vận hành ở chế độ không người trực, điều khiển xa thì các phòng ban đơn vị trực Công ty gồm Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế, Đội quản lý vận hành cao thế đã phối hợp triển khai ngay công tác huấn luyện  và bàn giao mục tiêu cho lực lượng bảo vệ, đặc biệt là về công tác An toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống cháy nổ, các quy trình quy định về an toàn điện và phổ biến quán triệt các quy định về nghiệp vụ bảo vệ, các kỹ năng tuần tra trong phạm vi cho phép tại trạm.
 
Hướng dẫn lực lượng bảo vệ các thiết bị trạm 110kV và bàn giao mục tiêu, ranh giới tuần tra tại TBA 110KV Nam Ninh.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản TBA 110kV có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo cho hệ thống lưới điện hoạt động ổn định, liên tục và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định.Ngọc Vận&Lê Vũ Tiến – PC Nam Định